Medicínske technológie zlepšujú pacientom životy

, 06.06.2018 14:00
3D operácia
Ukážka 3D operácie. Autor:

Európsky týždeň medicínskych technológií MedTechWeek, ktorý sa koná tento týždeň, poukazuje na dôležitosť zdravotníckych pomôcok a medicínskych technológií v našich životoch. Pomáhajú totiž zlepšovať životy aj slovenských pacientov.

SK+MED nedávno sprísnil svoj etický kódex a transparentnosť procesov pri komunikácii dodávateľov pomôcok a technológií s nemocnicami a lekármi. Ten má zabezpečiť čo najrýchlejšie a najtransparen­tnejšie zavádzanie moderných technológií, pomôcok a postupov v slovenských nemocniciach. „Cieľom novoprijatého záväzného etického kódexu je sprísnenie etických štandardov, jasnejšie pravidlá a prísnejšia samoregulácia. Najzásadnejšou zmenou je, že priamy sponzoring dostal stop,“ hovorí Katarína Danková, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Medzi nové toptechnológie za uplynulý rok patrili na Slovensku a vo svete aj:

Vnútroušný implantát.
Vnútroušný implantát. Autor: Archív

Vnútroušné implantáty (Slovensko), ktoré umožňujú opäť počuť ľuďom, ktorí trpia závažnou až veľmi závažnou stratou sluchu. U týchto pacientov sú bežné načúvacie prístroje veľmi málo účinné a vo väčšine prípadov neposkytujú žiadne zlepšenie sluchu. Implantát sa chirurgicky umiestni tesne pod kožu, priamo stimuluje nervové vlákna a obchádza tak nefunkčné časti ucha. Rečový procesor, ktorý tvorí druhú časť implantátu, je možné pohodlne nosiť na uchu alebo aj mimo ucha, napríklad na odeve.

Neuromodulácia na liečbu obštrukčného spánkového apnoe (svet): Spánkové apnoe je chorobný stav, keď sa počas spánku vyskytujú intervaly, počas ktorých pacient nedýcha. Je to najbežnejšia porucha spánku a môže viesť k vysokému krvnému tlaku, srdcovým chorobám a mŕtvici. Zatiaľ čo zariadenie kontinuálneho pozitívneho tlaku v dýchacích cestách je štandardným liečebným postupom, viac ako 40 % pacientov ho odmieta používať. Na trh však prichádza implantát, ktorý poskytuje stimuláciu na otvorenie kľúčových svalov dýchacích ciest počas spánku. Táto technológia ovládaná pomocou náplasti funguje ako kardiostimulátor, ktorý pomáha synchronizovať prívod vzduchu s pôsobením jazyka pomocou snímača dýchania a stimulačného kábla napájaného z batérie. Tieto neuromodulačné systémy mali pozitívne výsledky v klinických testoch a predpokladá sa, že prinesú lepší nočný spánok.

Operácie v 3D prostredí (Slovensko) – technológia umožňuje skenovať pacienta trojrozmerne a nahradiť tak oči chirurga. Ten potom môže vstúpiť do tela pacienta cez minimálny otvor a nepotrebuje vykonať ani ďalšie súvisiace rezné rany. Ďalšie technológie dokážu chirurga doslova navigovať na príslušné miesto s absolútnou presnosťou bez použitia pre pacienta i personál škodlivého röntgenového žiarenia. Pri zložitých operáciách napríklad v okolí miechy je neoceniteľný intraoperačný monitoring. Tento systém neustále monitoruje miechu i ruky chirurga a ak by malo dôjsť k poškodeniu miechy, okamžite vyšle varovný signál.

Hybridný systém na dodávanie inzulínu s uzatvorenou slučkou (svet). Zariadenia oslavované ako prvý umelý pankreas na svete je hybridným systémom inzulínu s uzavretou slučkou a pomáha zvládnuť diabetes typu 1. Táto nová technológia umožňuje priamu komunikáciu medzi zariadením na neustále monitorovanie glukózy a inzulínovou pumpou na stabilizáciu glukózy v krvi. Novinka nahrádza koncepciu tzv. otvorenej slučky, ktorá vyžaduje, aby pacienti sami vyhodnocovali informácie z monitora glukózy, aby zistili, koľko inzulínu si majú vstreknúť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#SK+MED #medicínske technológie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk