Akú šancu by mal dnes Freddie Mercury?

Freddie Mercury, ktorý zomrel následkom pridružených ochorení spojených s rozvinutím infekcie HIV do štádia AIDS, by mal dnes výrazne vyššiu šancu na dlhší a kvalitnejší život.

30.11.2018 13:14
HIV, AIDS Foto:
Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka.
debata
Hoci Slovensko patrí ku krajinám Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie, situácia sa zhoršuje: V prvom polroku 2018 bolo u nás diagnostikovaných celkovo 52 nových prípadov HIV infekcie.

Počet ľudí žijúcich s HIV infekciou rýchlo stúpa. V rokoch 2014 až 2016 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov 80 až 90 novoinfikovaných za rok. V roku 2017 bolo na Slovensku diagnostikovaných celkovo 72 nových prípadov.

Ochorenie HIV/AIDS môže byť pritom dlhodobo „spiacim“ rizikom, o ktorom pacient vôbec nevie. Ako zdôrazňuje doktorka Pavlína Bukovinová, z Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK, UNB a SZU, ktorá pôsobí v Centre pre liečbu HIV/AIDS „človek nakazený vírusom HIV nemusí mať dlhú dobu, napríklad niekoľko rokov, vôbec žiadne zdravotné ťažkosti. Tomuto obdobiu sa hovorí bezpríznakové nosičstvo vírusu HIV. Aj v tomto období však môže nakazený človek preniesť infekciu na ďalšie osoby. Pritom sám vyzerá a cíti sa celkom zdravý a ani jeho partner/partnerka na ňom nič nebadá."

U väčšiny infikovaných dôjde k rozvoju niektorého z príznakov HIV/AIDS zvyčajne v priebehu 10 až 15 rokov po expozícii vírusom HIV. Preto je dôležitá verejná osveta a včasný záchyt ochorenia pomocou testovania. Pandémia sa rozvíja rýchlo a hoci účinná liečba dnes spomaľuje progresiu infekcie HIV a zlepšuje kvalitu a dĺžku života nakazených, naďalej je HIV nevyliečiteľným a doživotným ochorením.

Výskum a vývoj v boji proti tejto chorobe zaznamenal v posledných rokoch významný vzostup. Proti šíreniu infekcie HIV dnes bojujeme používaním kondómov, predexpozičnou liečbou, testovaním, ale najmä modernou medicínou v podobe kombinovanej antiretrovírusovej liečby u HIV infikovaných. Účinná terapia odďaľuje nástup klinických príznakov ochorenia, znižuje vírusovú záťaž a prispieva k obnoveniu imunitného systému. Dodržiavaním účinného liečebného režimu sa riziko prenosu môže znížiť až o 96 %.

Už takmer rok funguje v Bratislave Checkpoint pre záujemcov o zistenie svojho HIV statusu. Je možné nechať sa tam anonymne, bezplatne a na počkanie otestovať. Absolvovať test HIV/AIDS je jediným spôsobom, ako zistiť, či človek je alebo nie je infikovaný vírusom HIV. Má zmysel vykonať ho až tri mesiace po prípadnom rizikovom správaní. Aj na Slovensku sú dnes bezplatné testovacie miesta – a to nielen na troch miestach v Bratislave, ale aj v deviatich mestách (okrem hlavného) po celom Slovensku.

Ako pripomína Jiří Pavlát z pacientskej organizácie Dom svetla Slovensko: “Dôležité je poznať svoj HIV status. Infekcia HIV síce nie je vyliečiteľná, ale v dnešnej dobe je veľmi dobre liečiteľná. Ľudia s HIV vedú prakticky bežný život. Dôležité je včas začať liečbu. Tá zníži hladinu vírusu na nezistiteľné hodnoty. Úspešne liečený človek je prakticky takmer neinfekčný.“

U občanov Slovenskej republiky bolo od 1. januára 2018 do 30. 6. 2018 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 42 nových prípadov HIV infekcie (39 prípadov u mužov a 3 prípady u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných sedem prípadov AIDS (syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti) a tri úmrtia pacientov s HIV infekciou. Podľa štatistík VšZP sa lieči na toto ochorenie trikrát viac mužov ako žien.

Infekcia vírusom HIV je nevyliečiteľným ochorením, nakoľko sa vírus nedá eradikovať (odstrániť) z organizmu. Účinnou liečbou je možné infekciu spomaliť a obmedziť množenie vírusu v organizme. Celkovo sa tak spomalí progresia imunitnej poruchy (imunodeficiencia). Počas niekoľko desiatok rokov snáď žiadna z infekcií a jej pôvodca nie je tak preskúmaný ako vírus HIV. A aj napriek tomu a rozsiahlym preventívnym opatreniam sa pandémia rozvíja naďalej.

Anonymné vyšetrovanie anti-HIV protilátok ponúkajú regionálne úrady verejného zdravotníctva

  • Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Osoby, ktorým sa včas zistí diagnóza, majú väčšiu šancu na produktívny život.
  • Skorá diagnostika a včasné začatie liečby znamená pre človeka s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život.
  • S veľkou pravdepodobnosťou dochádza aj k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby na základe nielen zníženej infekčnosti pri liečbe, ale aj zmien sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.
  • Testovanie na prítomnosť anti-HIV protilátok by preto ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. Naďalej však platí, že HIV infekcia je liečiteľná, ale stále zostáva nevyliečiteľnou. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS v populácii je teda prevencia.
  • Vyšetrovanie anti-HIV protilátok ponúkajú Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva SR, Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a oddelenia klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

Osobné aj telefonické poradenstvo

  • Poradenstvo a odbery krvi na zisťovanie anti-HIV protilátok sú v Poradniach pre problematiku HIV/AIDS anonymné, odborní pracovníci navyše ponúkajú telefonické a e-mailové konzultácie. Za minulý rok evidujeme v poradniach celkovo 838 anonymných odberov a 918 telefonických konzultácií.
  • Poradne pre problematiku HIV/AIDS: Banskobystrický kraj (Banská Bystrica, Žiar nad Hronom), Žilinský kraj (Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Žilina), Trnavský kraj: (Trnava), Prešovský kraj (Bardejov, Poprad, Prešov, Svidník), Košický kraj (Košice, Trebišov) a Nitriansky kraj (Nitra).
Zdroj: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r., hlavný hygienik Slovenskej republiky

Slovensko patrí k štátom EÚ s najnižším výskytom HIV

  • HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti.
  • Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 bolo k 30. 9. 2018 zaznamenaných u občanov Slovenskej republiky a cudzincov 1046 prípadov infekcie vírusom HIV. Z 884 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 783 vyskytlo u mužov a 101 u žien. U 116 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 72 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 53 v štádiu AIDS).
  • Slovenská republika v ostatných rokoch patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie, avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vo výskyte vzostupný trend. Zvyšujúce sa číslo nových prípadov HIV infekcie môže byť aj dôsledkom toho, že ľudia sa rozhodnú pre vyšetrenie anti-HIV protilátok.
Zdroj: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r., hlavný hygienik Slovenskej republiky

Vyjadrená solidarita pripnutím červenej stužky

Svetový deň boja proti AIDS si vďaka Svetovej zdravotníckej organizácii pripomíname od roku 1988. Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2018 je „Poznaj svoj status“.

Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka, jej pripnutím ľudia vyjadrujú solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. V tento deň sú oveľa intenzívnejšie aktivity odborníkov a aj laikov, ktoré sú zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení.

debata chyba
Viac na túto tému: #liečba #vírus #HIV #AIDS #ochorenie #Fredie Mercury