Finančné problémy ohrozujú srdce

Ekonomická neistota, ktorou človek trpí na počiatku dospelého veku, ohrozuje jeho zdravie. Časté sú kardiovaskulárne choroby a úmrtnosť počas nasledujúcich desiatich rokov, píše taliansky denník La Repubblica.

04.02.2019 10:16
diabetes, srdce Foto:
Ilustračné foto.
debata
Stres, zlá nálada a sklamanie môžu ovplyvniť zdravie. A ak sú dlhodobé, môžu byť až osudové.

Napríklad finančné problémy, zvlášť keď sa pravidelne opakujú, vystavujú človeka nebezpečenstvu, že bude trpieť kardiovaskulárnymi problémami a všeobecne môže z najrôznejších príčin zomrieť.

Ukázala to štúdia Miamskej univerzity, v rámci ktorej sa analyzoval dopad, ktorý mala ekonomická neistota na takmer 4 000 mladých dospelých Američanov.

Nápad na realizáciu tejto štúdie sa zrodil z konštatovania, že dnes sú ekonomické problémy mnohých mladých Američanov horšie ako pred niekoľkými desiatkami rokov. Podobnú tendenciu môžeme pozorovať aj v Taliansku: roky krízy, nestabilita a zmeny v globálnej politike a ekonomike spôsobili, že finančná situácia mnohých mladých Talianov je neuspokojivá.

V mnohých prípadoch musia dnes mladí ľudia žiť v ekonomickej neistote a s kolísavými príjmami. Odhaduje sa, že napríklad v Amerike takmer 50 percentám mladých ľudí v priebehu rokov klesal príjem. To ukazuje na významný jav, ktorého možné dopady na zdravie ľudí však boli doteraz len málo študované.

Americkí vedci použili údaje z dlhodobej štúdie týkajúcej sa rizikového kardiovaskulárneho vývoja u mladých dospelých, ktorá zahŕňa tisíce mladých Američanov od začiatku 90. rokov minulého storočia. Týmto spôsobom mohli vyhodnotiť, ako sa zmenili príjmy asi 4 000 účastníkov štúdie od roku 1995 do roku 2005. A ako sa potom v nasledujúcom desaťročí, od roku 2005 do roku 2015, zmenil ich zdravotný stav. Vedci sa zamerali predovšetkým na prípady finančnej nestability definovanej 25-percentným poklesom kúpyschopnosti v rozmedzí dvoch rokov.

Tieto údaje vypovedajú úplne jasne o tom, že finančná tieseň zvyšuje takmer o 200 percent riziko, že človek v nadchádzajúcich desiatich rokoch zomrie alebo že bude trpieť kardiovaskulárnymi problémami, ako je infarkt, mŕtvica alebo srdcová nedostatočnosť. Nie je jasné, prečo sa tak deje, ale je celkom jednoduché vyvodiť hypotézu: stačí, ak pomyslíme na zlé návyky, ako je fajčenie alebo alkohol, ktoré finančné problémy prehlbujú alebo so sebou prinášajú. Či tiež na to, že finančná tieseň sťažuje prístup k zdravotnej starostlivosti.

A dopady na verejné zdravie sú úplne jasné. Pre mladých dospelých sú opakované finančné problémy reálnym rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne zdravie. Preto by sa táto problematika mala dostať pod kontrolu, mali by sa zavádzať skríningové programy a prijímať preventívne stratégie.

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravie #úmrtie #stres #finančné problémy #ekonomická neistota