Revolúcia v liečbe zlomenín. Zlepí fraktúry lepidlo?

Kostné lepidlo vyvinuté vedcami z CEITEC bude možné využiť na komplikované zlomeniny. Testujú ho spoločne s lekármi z brnianskej Fakultnej nemocnice.

27.05.2019 12:49
kost2 Foto:
Kosť, ktorú vedci zlepili lepidlom, špeciálne vyvinutým na zlomeniny.
debata

Počty úrazov stúpajú a zlomeniny sú ich bežnou súčasťou. Keď dôjde k zlomenine, prakticky vždy je nutné znehybniť poranenú končatinu na niekoľkých týždňov. V prípade trieštivých zlomenín s mnohými kostnými úlomkami zasahujúcimi kĺb niekedy dochádza k zlému hojeniu zlomeniny. V týchto prípadoch je často nevyhnutné pristúpiť k operačnému riešeniu. Ani tento postup však nemusí priniesť uspokojivý výsledok liečby. Pacienta potom môžu trápiť obmedzenia hybnosti poraneného kĺbu a chronická bolesť poranenej končatiny spojená s predčasným rozvojom poúrazovej artrózy.

Práve pre tieto prípady vyvíjajú lekári Kliniky úrazovej chirurgie FN Brno a LF MU pod vedením doktora Milana Krtičku, spoločne s tímom vedcov CEITEC VUT na čele s docentkou Lucy Vojtovou, kostné lepidlo. So svojím dlhoročným projektom už dosiahli prvé výsledky, keď úspešne vytvorili prototyp polymérového kompozitného kostného adhezíva. Jeho výhodou je schopnosť zlepiť kostné úlomky, podporiť hojenie zlomeniny a za čas sa vstrebať.

Docentka Lucy Vojtová a doktor Milan Krtička. Foto: FN Brno
kost1 Docentka Lucy Vojtová a doktor Milan Krtička.

Kostné lepidlo musí spĺňať množstvo nárokov: nesmie byť pre organizmus a kostné tkanivo toxické, musí byť vstrebateľné, rovnako tak musí byť dostatočne porézne a podporovať vrast novotvoreného kostného tkaniva do lepidla, ale tak aj do fixovaného kostného úlomku. Pri tom všetkom by mala byť priľnavosť kosti k lepidlu natoľko dostatočná, aby ani minimálna sila nespôsobila zničenie lepeného spoja kostných úlomkov.

Hoci sa danej problematike vo svete venuje patričná pozornosť, nebolo iným vedeckým tímom vytvorené kostnej adhezívum, ktoré by spĺňalo vyššie popísané nároky a bolo použiteľné v klinickej praxi.

Na základe grantovej podpory nadácie AO Trauma zo Švajčiarska vykonali spoločne lekári Kliniky úrazovej chirurgie a biomateriálov špecialisti z CEITEC VUT Brno testovanie lepidla: „Na základe vykonaného experimentu si dovolíme tvrdiť, že nami testované kostné lepidlo by mohlo byť úspešne použité v klinickej praxi na peroperačnú fixáciu malých kostných úlomkov u trieštivých zlomenín, čo by následne zlepšilo nielen kostné hojenie, ale aj celkový pooperačný priebeh. Vďaka injektabilite lepidla je tiež možné uvažovať o perkutánnej aplikácii lepidla do miesta zlomeniny. Po následnom vykonaní jej repozície by mohlo dôjsť k zlepšeniu retencie kostných úlomkov a pozitívnemu ovplyvneniu kostného hojenia a tým aj skrátenie dĺžky fixácie u konzervatívne liečených zlomenín,“ hovoria zhodne docentka Lucy Vojtová a doktor Milan Krtička.

Zdroj: FN Brno

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocnica #vedci #výskum #kosti #lepidlo #zlomeniny