Vedci chcú získať genómy koronavírusu z celého Slovenska

31.03.2020 19:42
korona8
Koronavírus. Autor:

Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského pracujú na odhalení úplnej genetickej informácie nového koronavírusu u nás.

Takáto analýza genómov a ich porovnanie nám vie povedať veľa o pôvode izolátov vírusu, teda odkiaľ k nám najpravdepodob­nejšie pricestovali. Zatiaľ analyzovali izoláty od prvých slovenských pacientov a genómy sú už súčasťou medzinárodnej databázy GISAID.

Na špecializovanom pracovisku Virologického ústavu SAV sa vedcom podarilo z vírusu úspešne izolovať vzorky nukleovej kyseliny vírusu SARS-CoV-2 prvých pacientov na Slovensku. Nový koronavírus je tvorený RNA a obalom, ktorý pozostáva z proteínov a lipidového obalu veľmi podobnému membráne našich buniek. Do laboratória molekulárnych biológov však putovali na ďalší výskum už neinfekčné vzorky vyčistenej nukleovej kyseliny, a to nie RNA, ale DNA. Takáto vzorka rozpustená vo vode je úplne neškodná a vedci ju môžu ďalej spracúvať.

„Chceli by sme sekvenovať podstatne viac izolátov z rôznych miest nákaz a zmapovať tak celé Slovensko,“ hovorí Tomáš Szemes z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý pracuje so svojím tímom aj vo Vedeckom parku UK. V spolupráci s Talianskom, Francúzskom a Nemeckom by sa chceli zamerať na hľadanie vzťahu medzi rozdielmi v genómoch vírusu a odlišnostiach v prichytávacích miestach vírusu, ktoré sú v rôznych skupinách populácie rôzne. Tento výskum má potenciál pre ďalší vývoj liečiv. „Poznatky o genómoch nám môžu pomôcť pri lepšej kontrole šírenia nákazy či stopovaní nákazy,“ objasňuje Tomáš Szemes, ktorý pôsobí na katedre molekulárnej biológie.

Graf znázorňuje fylogenetický strom izolátov z...
Graf znázorňuje fylogenetický strom izolátov z celého sveta s časovým rozmerom - modrá farba predstavuje najmä ázijské krajiny, červená - napr. USA, Kanadu či Mexiko a zelená prevažne európske krajiny. Na mape vidieť Slovensko a línie, ktoré vedú k pravdepodobnému zdroju našich izolátov. Dole sa nachádza mapa genómu, na ktorej vidieť miesta, v ktorých medzi izolátmi existuje variabilita. Zdroj:
(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne)
Autor: www.gisaid.org

V čase, keď Slovensko pociťuje nedostatok personálneho i prístrojového zázemia, ponúkajú pomocnú ruku desiatky odborníkov z Prírodovedeckej fakulty UK. „Disponujeme odbornými kapacitami biochemikov, genetikov, molekulárnych biológov či virológov s bohatými skúsenosťami s testovacou metódou,“ povedal dekan Peter Fedor.

„Dokážeme poskytnúť expertov, ktorí sú schopní robiť testovanie molekulárno-biologickými metódami,“ približuje Katarína Mikušová, vedúca Katedry biochémie PriF UK. Pripravení testovať odobraté vzorky sú aj genetici. „Extrémne dôležité je, aby analýzy boli robené validovaným protokolom a ich výsledky boli jednoznačné,“ upozorňuje Ľubomír Tomáška, vedúci Katedry genetiky PriF UK, ktorý je presvedčený, že každý zdravý člen katedry je v prípade potreby ochotný zapojiť sa do testovania.

Zdroj: uniba.sk

#vírus #vedci #slovenskí vedci #koronavírus #Covid-19
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku