Rizikom pri koronavíruse je aj obezita

Koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, zásadným spôsobom ovplyvňuje životy stámiliónov ľudí. Nič nie je také, aké bolo predtým. Veľa z toho, čo bolo ešte nedávno samozrejmosťou, sa dnes stalo nedostupným alebo spojeným so závažnými rizikami.

08.04.2020 07:36
obezita, cvičenie, pohyb Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Ochranné opatrenia, ktoré sa prijímajú v súvislosti s potlačením pandémie, majú dosahy na náš súčasný život. Okrem zdravotných rizík, neraz spojených s ohrozením života, je tu aj reálna hrozba nepriaznivých ekonomických následkov. Situácia je o to vážnejšia, že koniec epidémie sa v dohľadnom čase neočakáva.

„Vo svete sa však dlhodobo vyskytuje aj ďalšia pandémia – a tou je pandémia obezity a cukrovky 2. typu, dvoch chronických metabolických neinfekčných ochorení. Pre ich paralelný výskyt a úzke prepojenie ich môžeme smelo nazvať „nerozlučnými dvojičkami“, čo viedlo k vytvoreniu ich spoločného označenia „diabezita“,“ hovorí MUDr. Fábryová Ľubomíra, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA).

Počet obéznych ľudí sa celosvetovo za posledných päťdesiat rokov takmer strojnásobil. Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že do roku 2025 bude trpieť obezitou každý piaty dospelý na svete. Vo väčšine európskych krajín, Slovensko nevynímajúc, sa nadhmotnosť či obezita vyskytuje u viac ako dvoch tretín dospelej populácie. Paralelne s nárastom obezity stúpa aj počet diabetikov 2. typu.

Obezita = vyššie riziko smrti

Svetová zdravotnícka organizácia považuje nadhmotnosť a obezitu za rizikový faktor rozvoja vážneho až kritického priebehu COVID-19. Na základe dostupných údajov a vzorcov pozorovaných pri iných vírusových infekciách sú nadváha a obezita rizikovými faktormi pre horší priebeh a ťažšie následky u pacientov infikovaných vírusom COVID-19.

Nedávno publikované údaje z Veľkej Británie poukazujú na fakt, že viac ako dve tretiny ľudí s kriticky vážnym priebehom koronavírusovej infekcie mali nadmernú hmotnosť. Nedávne skúsenosti z Talianska potvrdzujú, že 99 % úmrtí bolo u pacientov s pridruženými ochoreniami, ktoré úzko súvisia s obezitou – diabetes mellitus 2. typu, artériová hypertenzia, nádorové ochorenia.

Aj New Orleans na juhu Spojených štátov má v prepočte na obyvateľov až sedemkrát vyššiu úmrtnosť na koronavírus ako New York. Podľa lekárov a zdravotných úradov je zrejme dôvodom tiež tamojšia vyššia miera obezity. Rizikovým faktorom je podľa odborníkov horší zdravotný stav obyvateľov New Orleans v porovnaní s ostatnými časťami USA. Napríklad miera obezity či počet ľudí s vysokým tlakom alebo cukrovkou je tu nad americkým priemerom. Spomedzi obetí v New Orleanse bol u 97 percent diagnostikovaný nejaký chronický zdravotný problém. Cukrovku malo 40 % nakazených, ktorí v meste zomreli, obezitou trpelo 25 %, srdcové problémy malo 21 % a problémy s obličkami 23 percent.

Zdravotnícky systém má aj v menej napätých časoch problém so starostlivosťou o obéznych pacientov. V súčasnej vypätej situácii predstavujú zvýšené nároky na osobitné potreby obéznych pacientov v nemocničných zariadeniach, vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti, obrovskú výzvu pre celý zdravotnícky systém.

Nadhmotnosť, obezita a diabetes mellitus bez ohľadu na vek predstavujú zvýšené riziko kriticky vážneho priebehu infekcie COVID-19. Žiadne iné závažné choroby (srdcovo-cievne, onkologické, hematologické, pečeňové, obličkové, ani imunosupresívna liečba) nie sú nevyhnutné pre ťažký priebeh infekcie. Z publikovaných údajov vyplýva, že väčšina pacientov v kritickom stave mala vek 60 až 64 rokov a „iba“ nadmernú hmotnosť. Mladší vek, dobrá fyzická kondícia a primeraná telesná hmotnosť znižujú šance pre kriticky vážny priebeh infekcie.

Zdravá strava je základ

„Počas epidémie sa má každý človek chrániť v najvyššej možnej miere. Prísna disciplína vo všetkých oblastiach platí dvojnásobne pre ľudí s nadváhou. Najvyššia možná sociálna izolácia, dôsledné a správne nosenie ochranných rúšok, dôkladná hygiena a dezinfekcia rúk a predmetov – sú nevyhnutným opatrením pre všetkých ľudí s obezitou a cukrovkou, a to bez ohľadu na vek. Obézni jedinci a diabetici patria do zvýšene rizikovej skupiny ohrozenej kriticky vážnym priebehom infekcie aj pred dosiahnutím seniorského veku 65 rokov,“ upozorňuje docent Peter Minárik, viceprezident SOA.

Zdravá a kaloricky primeraná výživa a čerstvé potraviny sú dvojnásobne dôležité v období epidémie. Dostatok zeleniny a ovocia, strukovín, celozrnných obilnín, orechov a rastlinných semien, ktoré sú bohatým zdrojom vlákniny, vitamínov, minerálnych a ďalších biologicky aktívnych látok, sú prevenciou dodatočného priberania na hmotnosti a posilňujú imunitu. Zo živočíšnych potravín sú vhodné predovšetkým ryby a nízkotučné mliečne výrobky. Tieto potraviny by preto mali byť prirodzenou súčasťou každodenného jedálneho lístka všetkých ľudí. Dôležité je to zdôrazniť najmä v období obmedzeného prístupu k potravinám, hrozby nedostatočného zásobovania potravinami a z toho vyplývajúceho neúmerného nakupovania nadmerných zásob trvanlivých spracovaných potravín, z ktorých mnohé sú nadmerne bohaté na tuky, cukry, energiu a soľ.

Netreba zabúdať ani na správny pitný režim. Vhodná je najmä pitná, pramenitá a nízko mineralizovaná voda, ovocné alebo zeleninové šťavy bez dodatočne pridaných cukrov (šťavy v limitovanom množstve 1–2 poháre denne), nesladené bylinné čaje. Nevhodné sú alkoholické nápoje. „Významnou zložkou udržiavania dobrej fyzickej i mentálnej kondície a podpory imunity je každodenný výdatný pohyb a cvičenie,“ pripomína docentka Barbara Ukropcová, odborná garantka Centra pohybovej aktivity SAV.

Pohyb má v tomto období osobitný význam

Zdôrazňovanie významu pohybovej aktivity nadobúda osobitný význam najmä v súčasnom období epidémie, keď pre potrebu okolnosťami vynútenej sociálnej izolácie sú možnosti fyzickej aktivity najmä pre starších a chronicky chorých ľudí uzavretých v domácom prostredí obmedzené.

V čase limitovaných sociálnych kontaktov sa však dá cvičiť aj doma: či už vo vlastnej záhradke, na balkóne, terase, alebo aspoň pri otvorenom okne. "Neodporúčame, aby sa v súčasnej závažnej dobe stretávali priatelia, susedia, spolupracovníci, a pod. za účelom spoločného športovania, a to ani s použitím ochranných masiek a rúšok. Ideálne je cvičiť osamote, alebo iba v úzkom kruhu členov jednej domácnosti. Tieto zásady zdôrazňujeme obzvlášť pre ľudí s obezitou,“ upozorňuje Ukropcová.

„Obzvlášť pre diabetikov platí, že treba byť veľmi uvedomelí, dodržiavať vyššie uvedené diétne a režimové opatrenia, vykonávať merania glykémií čo najčastejšie, snažiť sa o dobrú kompenzáciu ochorenia, pravidelné užívanie predpísanej liečby,“ ozrejmuje doktorka Fábryová.

Svetová obezitologická asociácia (WOF) a Európska asociácia pre štúdium obezity (EASO) vyzvali vlády na celom svete, aby do svojich stratégií monitorovania a znižovania rizika ochorenia COVID-19 v krátkodobom a dlhodobom horizonte začlenili aj hľadiská so zreteľom na zvýšenú rizikovosť populácie s nadhmotnosťou a obezitou. Tým by sa mohlo zabezpečiť zachovanie lepšieho zdravia pre väčšinu obyvateľov a minimalizovať negatívny vplyv na zdravie populácie v tomto náročnom čase.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #vírus #obezita #pandémia #koronavírus #Covid-19