Koronavírus na Slovensku optikou demo-geografického výskumu

Slovensko má z hľadiska demografického zloženia obyvateľstva niektoré regióny a obce, v ktorých je vyššia miera rizika vzniku možných komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19.

08.04.2020 16:54
debata (4)
Zastúpenie osôb s možným rizikovým priebehom... Foto: Zdroj údajov: B. Šprocha, V. Bačík
slovensko Zastúpenie osôb s možným rizikovým priebehom ochorenia COVID-19 pri infikovaní – potreba hospitalizácie.

Údaje z Číny, do určitej miery potvrdzované aj aktuálnymi údajmi z európskych krajín, či z USA poukazujú na úzke prepojenie demografických ukazovateľov ako sú vek a pohlavie pacientov s rizikom vzniku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19 vyžadujúcich hospitalizáciu, umiestnenie pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS), či dokonca vedúcich k úmrtiu.

Demografi Branislav Šprocha z Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Vladimír Bačík z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravili analýzu s názvom „Priestorová distribúcia rizikových skupín osôb na Slovensku v spojitosti s ochorením COVID-19“.

Autori sa vo svojej analýze pokúsili kombináciou údajov zo zahraničia s aktuálnou vekovo-pohlavnou štruktúrou obyvateľstva Slovenska zmapovať obraz možných priestorových rozdielov v distribúcii rizikovej populácie a identifikovať regióny a obce, ktoré sú vystavené vzhľadom na svoju vekovú a pohlavnú štruktúru vyššiemu riziku vzniku vážneho priebehu ochorenia COVID-19.

Získané údaje by mohli predstavovať dôležitú informáciu pre regionálne a lokálne krízové štáby pri ich rozhodovaní o zdravotníckych a epidemiologických opatreniach.

Analyzované dáta potvrdili existenciu pomerne značných rozdielov a umožnili identifikovať regióny a skupiny obcí Slovenska s nadpriemerným zastúpením osôb vystavených možnému riziku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19. Vo všeobecnosti ich najvyššiu váhu autori identifikovali v okresoch stredného a juhu západného Slovenska a taktiež v niektorých okresoch na západe (v priestore medzi okresmi Myjava – Trenčín). Rovnako rizikovým sa ukázali niektoré mestské okresy hlavného mesta Bratislavy a okres Košice IV a Medzilaborce na východe Slovenska.

Na druhej strane práve viaceré okresy východného a severného Slovenska (s výnimkou prihraničných okresov na SV) boli identifikované ako priestory s najpriaznivejším zastúpením osôb s možným vznikom komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19 v miestnych populáciách. Výsledky analýzy budú ďalej prehlbované a aktualizované o najnovšie epidemiologické poznatky.

Zdroj: SAV

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #vírus #vedci #koronavírus #Covid-19