Slovenské počítače pomáhajú v boji s koronavírusom

Časticoví fyzici zo Slovenskej akadémie vied sa pripojili do celosvetového výskumu, ktorý prispieva k detailnému popisu proteínov koronavírusu.

27.04.2020 09:29
Bez nazvu Foto:
debata

Prostredníctvom svojich výpočtov na vedecko-výskumnom uzle GRID produkujú dáta, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj vakcíny a liekov proti koronavírusu. Tento uzol je súčasťou celosvetovej siete Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), ktorá spracúva dáta z experimentov na urýchľovači LHC v CERN-e.

„V tejto závažnej situácií sme sa rozhodli veľmi pohotovo zareagovať a prispieť k celosvetovému úsiliu prekonať pandémiu. Momentálne nerobíme výpočty len pre CERN v rámci medzinárodných projektov ATLAS a ALICE. Tieto kapacity sme čiastočne uvoľnili pre simulácie proteínov nového koronavírusu, ktoré sú nevyhnutné pre nájdenie správnych liekov a vakcín. Vďaka premyslenej architektúre vedecko-výskumného uzla CERN-u, ktorý je v Košiciach, sme dokázali veľmi rýchlo a bez veľkých zmien spustiť potrebné výpočty,” povedal Pavol Striženec z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Celosvetová sieť výpočtových uzlov WLCG má svoje umiestnenie na Slovensku už 20 rokov. Vybudovala ju vedecká komunita ako reakciu na potrebu spracovania veľkého množstva dát a simulácií pre detektory častíc na najväčšom urýchľovači častíc LHC v CERN-e. Táto sieť poskytuje vedeckým pracovníkom jednotné rozhranie na prístup k veľmi rôznorodým zdrojom, čím urýchľuje a zjednodušuje ich prácu s dátami.

„Naše pracoviská boli schopné udržať prevádzku týchto uzlov aj napriek problémom s financovaním zo strany štátu v uplynulom a v tomto roku, kedy sme boli takmer donútení celý tento uzol vypnúť. Týmto by sme chceli ilustrovať, že investície do infraštruktúry základného vedeckého výskumu, ktoré sú potrebné na stabilnej a dlhodobej báze a ktoré sú dlhodobo na Slovensku zanedbávané sa vždy v budúcnosti vrátia, čoho dôkazom je aj situácia, ktorá počas týchto týždňov nastala,“ dodal Pavol Striženec.

V uplynulom týždni spracovali uzly približne 400 úloh, ktoré počítali covid simulácie. Na výpočtoch sa spolu s experimentálnymi fyzikmi Slovenskej akadémie vied podieľajú aj vedci z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

debata chyba
Viac na túto tému: #počítač #vírus #vedci #koronavírus #Covid-19