Univerzity sa dohodli na spolupráci. Pomôže výskumu aj vzdelávaniu

Fakulta informatiky STU v Bratislave podpísala memorandum o spolupráci s rakúskou IMC University of Applied Sciences z Kremsu. Cieľom je medzinárodná spolupráca na projektoch a mobilita študentov a akademikov.

22.12.2020 11:30
IMG 1525
debata

Za Fakultu informatiky sa stretnutia zúčastnil profesor Ivan Kotuliak, dekan fakulty, spolu s prodekanom pre štúdium a starostlivosť o študentov, Ing. Lukášom Šoltésom, a Dr. Michalom Riesom. IMC University of Applied Sciences Krems zastupovali predseda dozornej rady Heinz Boyer a riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov IMC Iris Waringer.

Spolupráca medzi FIIT STU, ktorá je vedúcou vzdelávacou IT inštitúciou na Slovensku a realizuje veľké množstvo IT projektov s priemyslom, a IMC University of Applied Sciences Krems, ktorá poskytuje 40 percent svojich študijných programov v anglickom jazyku, poskytne vzájomnú príležitosť pre študentov využiť možnosti vzdelávania na oboch týchto inštitúciách a umožní akademickým zamestnancom zapojiť sa do mobilít aj do medzinárodného výskumu.

Cieľom spolupráce je spoločná odborná príprava a vzdelávanie študentov, ako aj akademických zamestnancov, ich mobilita, rozvoj a implementácia študijných programov a podpora pozvaných prednášok a letných škôl. Mimoriadna pozornosť je venovaná spolupráci v oblasti spoločného výskumu, publikačnej činnosti, ako aj účasti na odborných konferenciách a seminároch.

„Podpísanie memoranda o porozumení je dôležité pre rozvoj spolupráce oboch inštitúcií, čo posilní ich medzinárodné postavenie. Dohoda nám pomôže urobiť ďalší krok k internaciona­lizácii našich študijných programov, umožní vzájomné výmenné pobyty, a to nielen pre študentov, ale aj pre akademických zamestnancov. Verím, že v krátkom čase budeme schopní vytvoriť spoločné výskumné tímy a následne publikovať spoločné vedecké výsledky. Naším záujmom je tiež využiť túto novú príležitosť a vybudovať anglický študijný program na FIIT STU," uviedol dekan FIIT STU, profesor Ivan Kotuliak.

„Ja osobne som rád, že ako susedia budeme k sebe ešte bližšie. Podpis memoranda o porozumení je dôležitý míľnik v našej spolupráci. Som rád, že sa bude rozvíjať spoločná spolupráca a obe inštitúcie sa stanú viac medzinárodnými,“ povedal Heinz Boyer, predseda dozornej rady IMC.

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #Slovensko #Rakúsko #štúdium #univerzita