Slovenskí vedci: Očkovanie je účinné a nevyhnutné

15.01.2021 09:02
vakcína moderna koronavírus
Vakcína od spoločnosti Moderna proti ochoreniu COVID-19. Autor: ,

Slovenská akadémia vied vydala stanovisko k vakcinácii proti ochoreniu COVID-19. Vypracovali ho vedúci vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV a reprezentuje oficiálny názor SAV s podporným vyjadrením členov Predsedníctva SAV.

Slovenská akadémia vied považuje očkovanie voči COVID-19 za zmysluplné a spoločensky nevyhnutné.

Odporúča ho všetkým obyvateľom Slovenska, ktorých zdravotný stav to umožňuje a ktorým záleží na tom, aby pred nebezpečnou chorobou COVID-19 ochránili seba aj ostatných.

„Vakcináciu považujeme za najúčinnejší a najmenej rizikový spôsob prevencie infekčných ochorení. Očkovanie je univerzálnym, vedecky dokázaným mechanizmom „tréningu“ imunitného systému na rozoznanie infekcie a zabránenie vzniku ochorenia. Uvedeniu vakcíny do praxe vždy predchádza dôsledné klinické skúšanie na desiatkach tisícok dobrovoľníkov a dôsledná analýza účinnosti a najmä bezpečnosti vakcíny nezávislými národnými a nadnárodnými inštitúciami,“ vysvetľujú odborníci zo Slovenskej akadémie vied v stanovisku, pričom dodávajú, že vakcinácia proti ochoreniu COVID-19 je veľkým prínosom pre jedinca aj pre celú spoločnosť.

„Vakcína očkovanú osobu ochráni pred vznikom alebo ťažkým priebehom ochorenia. Prevenciou vzniku ochorenia COVID-19 tiež ochráni pred nepriaznivými zdravotnými následkami, ktoré môžu dlhodobo pretrvávať po prekonaní infekcie vírusom SARS-CoV-2, čím zvýši kvalitu života očkovanej osoby. Vakcináciou navodený pokles chorobnosti odľahčí záťaž zdravotníctva a umožní obnoviť liečbu pacientov s inými ochoreniami, ktorá bola kvôli pandémii odložená alebo prerušená,“ zdôrazňujú vedci.

Vedci sa vyjadrujú aj k bezpečnosti vakcín: „Na Slovensku sa v súčasnosti používa vakcína na báze mRNA, ktorá kóduje S proteín vírusu SARS-CoV-2 (Pfizer/BioNTech). mRNA je zabalená v lipidickej nanočastici, korá zvyšuje jej stabilitu a zlepšuje účinnosť. Klinické skúšky preukázali jej dobrý bezpečnostný profil a účinnosť 52 % po 12 dňoch od prvej dávky a 95 % po 7 dňoch od druhej dávky,“ uvádza sa v stanovisku.

Zdroj: Katarína Gáliková, Slovenská akadémia vied

#vedci #vakcinácia #vakcína #SAV #očkovanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku