Českí vedci vyvinuli program, ktorý vracia ľuďom hlas

Počítačový program, ktorý vracia ľuďom ich hlas, vyvinuli vedci z Plzne so softvérovými firmami CertiCon a SpeechTech, 1. Lekársku fakultou UK a Fakultnou nemocnicou v Motole.

01.02.2021 06:00
hlas Foto:
Počítačový program, ktorý vracia ľuďom ich hlas, vyvinuli vedci z Plzne so softvérovými firmami CertiCon a SpeechTech, 1. Lekárskou fakultou UK a Fakultnou nemocnicou v Motole.
debata

Pacienti, ktorým lekári indikujú zákrok, pri ktorom im musia byť odňaté hlasivky, tak vďaka systému o svoj hlas neprídu.

Nedávno ukončený štvorročný projekt konzervácie hlasu, ktorého hlavným riešiteľom je Jindřich Matoušek z Fakulty aplikovaných vied Západočeskej univerzity (ZČU), podporila Technologická agentúra SR (TA). „Výsledkom je systém umožňujúci plne automatizovaný proces konzervácie a rekonštrukcie hlasu,“ uviedol Matoušek. Metóda má pomôcť napríklad onkologickým pacientom, ktorým musí byť odstránené hlasivky.

„Aplikácia umožní jednoduchým spôsobom ešte pred zákrokom hlas nahrať a uložiť. Z uložených nahrávok ho možno potom automaticky rekonštruovať pomocou personalizovaného rečového syntetizátora,“ uviedol Petr Konvalinka, predseda TA, ktorá projekt podporila.

Podľa Matouška sa človek prihlási doma k počítaču, kde sa mu zobrazujú vety. „Tie sme vybrali tak, aby sme podchytili čo najviac dôležitých prvkov jazyka. Minimálne by mal nahrať 500 viet. Samozrejme čím viac, tým lepší je výsledok,“ povedal. Hlas pacienta sa automaticky zakonzervuje a vznikne dátový súbor, ktorý potom dotyčný môže používať na bežnom počítači, mobile alebo tablete a pomocou aplikácie komunikuje. Do zariadenia bude písať text a program ho jeho vlastným hlasom prečíta.

Plzenskí špecialisti z výskumného centra NTIS Fakulty aplikovaných vied spolupracovali na projekte s tímom popredného odborníka v oblasti ORL Jána Betka z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a nemocnice v Motole. Spolupráca s plzenským firmami CertiCon a SpeechTech umožní výskumníkom efektívne transferovať know-how z rečového výskumu do priemyselnej a zdravotníckej praxe. Záujemcovia o konzerváciu hlasu nájdu potrebné informácie na webe uchovejhlas.cz.

debata chyba
Viac na túto tému: #počítač #nemocnica #vedci #softvér #človek #Hlas