Najstaršie slovanské písmo nie je hlaholika, ale starogermánske runy

Najstarším archeologicky doloženým písmom u Slovanov nie je hlaholika, ale starogermánske runy.

16.02.2021 06:00
debata
Detail kosti a prepis runy, ktorá na nej bola... Foto: Ústav archeológie a múzeológie FF MU
pismo Detail kosti a prepis runy, ktorá na nej bola objavená.

Znaky sa zachovali na úlomku zo zvieracieho rebra, ktorý vykopali archeológovia z Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity spoločne s keramikou pražského typu, ktorá je spájaná so Slovanmi, v lokalite Lány pri meste Břeclav neďaleko od slovenských hraníc.

„Kosť, ktorú sme našli pri výskumoch v roku 2017, podrobne preskúmal medzinárodný tím zložený z vedcov z Českej republiky, Rakúska, Švajčiarska a Austrálie a zistil, že ide o najstarší nápis nájdený u Slovanov, čo je nebývalý úspech nielen v rámci výskumov v Českej republike, ale v celej Európe,“ približuje nález vedúci Ústavu archeológie a muzeológie Filozofickej fakulty MU Jiří Macháček, ktorý stál na čele medzinárodného vedeckého tímu.

Foto: muni.cz
pismox

Na analýzu kosti použili odborníci najnovšie genetické a rádiokarbónové metódy a vek nápisu potvrdila tiež trazeologická metóda a elektrónová skenovacia mikroskopia. „Z týchto citlivých analýz vyplýva, že kosť pochádza z tura domáceho, ktorý žil okolo roku 600 nášho letopočtu,“ hovorí Zuzana Hofmanová, členka tímu z University of Fribourg vo Švajčiarsku, ktorá sa špecializuje na analýzu archaickej DNA.

Vyryté znaky určil špecialista na starogermánske jazyky Robert Nedoma z Viedenskej univerzity ako runy tzv. staršieho futharku. Ide o písmo, ktoré používalo germánsky hovoriace obyvateľstvo strednej Európy od 2. do 7. storočia nášho letopočtu. Abeceda staršieho futharku bola tvorená 24 znakmi, z ktorých posledných sedem bolo vyrytých na nájdenom zlomenom rebre. Je pravdepodobné, že pôvodne bola na kosti celá runová abeceda. Nešlo teda o konkrétne oznámenie, ale skôr o učebnú pomôcku, o čom svedčia aj niektoré chyby v zápise. V súčasnosti poznajú vedci z celej Európy len 17 nálezov kompletných či čiastočne zachovaných radov staršieho futharku.

Až doteraz sa za najstaršie písmo u Slovanov považovala hlaholika, ktorú na Moravu priniesol Konštantín s Metodom z Byzancie v 9. storočí nášho letopočtu. Prelomový objav archeológov Masarykovej univerzity ukazuje, že Slovania už pred zavedením hlaholiky prišli do kontaktu s runami, ktoré mohli používať napríklad na počítanie alebo veštenie. Nález zároveň spochybňuje vyhranenú kultúrnu odlišnosť medzi germánskou a slovanskou časťou Európy. „To, že ide o najstarší doklad písma u Slovanov, je zaujímavé pre takmer 300 miliónov ľudí, ktorí hovoria niektorým zo slovanských jazykov,“ dodáva Jiří Macháček.

Nápisy v starogermánskych runách bývajú spájané s germánskou mytológiou. Dnes ich môžu ľudia poznať z rôznych fantasy filmov, napríklad z Pána prsteňov, alebo z počítačových hi­er.

O náleze publikovali archeológovia z Masarykovej univerzity článok v jednom z najvýznamnejších svetových archeologických časopisov Journal of Archaeological Science. Po skončení výskumov, ktoré v lokalite stále prebiehajú, budú runy vystavené pre verejnosť v priestoroch Masarykovej univerzity.

Zdroj: Gabriela Peringerová, muni.cz

debata chyba
Viac na túto tému: #Česko #vedci #hlaholika #Slovania #runy