Britská mutácia pandemického vírusu prevládala na Slovensku aj v apríli

Na Slovensku naďalej významne prevažuje „britský variant“ pandemického vírusu.

18.05.2021 13:30
britsky virus Foto:
debata

Z celkového počtu 1176 aprílových pozitívnych vzoriek z rôznych regiónov Slovenska (1 vzorka = 1 pacient), bol „britský variant“ potvrdený sekvenovaním v 1145 prípadoch, čo je takmer 97,4 %.

„Juhoafrický variant“ bol identifikovaný v siedmich prípadoch, čo je 0,6 % všetkých sekvenovaných vzoriek.

Takzvaný indický variant bol potvrdený v jednom prípade.

U 23 pozitívnych osôb bol zaznamenaný iný variant pandemického vírusu (2%), zaraďujeme sem napríklad český variant a podobne.

Do sekvenovania sa zapojili Úrad verejného zdravotníctva SR, Biomedicínske centrum SAV a Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdroj: PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky

debata chyba