Prvý prípad covidu bol na Slovensku potvrdený pred dvoma rokmi

Prvý laboratórne potvrdený prípad ochorenia COVID-19 sme na Slovensku zaznamenali pred dvoma rokmi, šiesteho marca 2020. Prvopočiatky pandémie tohto ochorenia však siahajú až do roku 2019, keď sa prvé prípady objavili na území Číny.

06.03.2022 10:35
covid1 Foto:
Nový koronavírus COVID-19.
debata (2)

10. januára 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR informáciu pre verejnosťo výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan – spôsobenej novým druhom koronavírusus odporúčaním pre cestovateľov (vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat, dodržiavať prísnu hygienu potravín, sledovať svoj zdravotný stav počas návštevy a po návrate, v prípade horúčky, bolesti na hrudníku alebo ťažkostis dýchaním po návrate potreba kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze). Od 31. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bolo v Číne hlásených 59 prípadov vírusovej pneumónie spôsobenej novým koronavírusom, z toho sedem so závažným priebehom ochorenia.ÚVZ SR informoval o situácii kľúčové rezorty a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Situáciu pravidelne monitoroval cez Systém včasného varovania a reakcie (EWRS).

23. januára 2020 vydal hlavný hygienik SR Ján Mikas prvé usmernenie pre regionálne úrady verejného zdravotníctva a príslušné rezorty, aby zabezpečili informovanie zdravotníckych zariadení o manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. Usmernenie bolo vzhľadom na priebežný vývoj vedeckých poznatkovo víruse aktualizované celkovo 11-krát.

24. januára 2020 bol zaznamenaný prvý prípad COVID-19 v európskom regióne,a to vo francúzskom Bordeaux.

27. januára 2020 zriaďuje ÚVZ SR Call centrum s nepretržitou prevádzkou pre verejnosť, neskôr sa Call centrá zriadili na 8 krajských RÚVZ a následne na všetkých RÚVZ.

30. januára 2020 Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil stav globálnej zdravotnej núdze.

3. februára 2020 sa na Slovensku, v Národnom referenčnom centre pre chrípku na ÚVZ SR, ako vtedy v jedinom laboratóriu v SR začala vykonávať laboratórna diagnostika vírusuSARS-CoV-2. Dovtedy boli vzorky pacientov s podozrením na COVID-19 zasielané na vyšetrenie do Nemecka: NRC medzitým intenzívne validovalo diagnostickú metódu. Laboratórna diagnostika SARS-CoV-2 sa neskôr rozšírila aj na RÚVZ v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne a zapojili sa aj súkromné laboratóriá.

6. marca 2020 sa COVID-19 potvrdil u prvej osoby na Slovensku. O deň neskôr sa potvrdil pozitívny výsledok aj u jeho blízkych kontaktov.

10. marca 2020 vstupujú na Slovenskudo platnosti prvé celoplošné opatrenia.Týkali sa režimu na hraniciach a zákazu hromadných podujatí či návštev na všetkých lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení a u poskytovateľov sociálnych služieb.

11. marca 2020 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne označila ochorenie COVID-19 za globálnu pandémiu. Hlavný hygienik SR Ján Mikas dal v tento deň návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. Vláda SR schválila mimoriadnu situáciu dňa 12. marca 2020. Mimoriadna situácia trvá dodnes.

17. marca 2020 začal Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave s prvou sekvenáciou pozitívnych vzoriek vírusu SARS-CoV-2.

18. marca 2020 počet pozitívnych prípadov na Slovensku prekročil stovku, k tomuto dňu sme evidovali 105 prípadov.

25. marca 2020 začalo platiť povinné prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti rúškom či obdobnou pomôckou.

22. apríla 2020 začalo postupné uvoľňovanie opatrení v závere takzvanej prvej vlny COVID-19.

august – september 2020 počet diagnostikovaných prípadov narastá a predznamenáva začiatok takzvanej druhej vlny COVID-19 na Slovensku.

26. decembra 2020 boli na Slovensku podané prvé očkovacie látky proti COVID-19.

4. januára 2021 bol na Slovensku potvrdený výskyt variantu alfa, umožnila to spolupráca vedeckých tímov SAV a UK.

15. marca 2021 začalo na Slovensku platiť povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom vo všetkých interiéroch.

19. marca 2021 sa vedcom SAV podarilo izolovať prvé slovenské kmene vírusuSARS-CoV-2. Klinické vzorky prvých slovenských pacientov poskytlo SAV Národné referenčné centrum pre chrípku na ÚVZ SR.

25. marca 2021 sa začalo so sekvenáciou pozitívnych vzoriek v laboratóriách ÚVZ SR. Úrad sa tak so sekvenovaním vzoriek pridal k Biomedicínskemu centru SAV a Vedeckému parku Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr sa k sekvenácii pridali aj vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva a Martinské centrum pre biomedicínu (Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK).

3. apríla 2021 – od 18. kalendárneho týždňa sa začalo s monitorovaním odpadových vôd na prítomnosť SARS-CoV-2. V súčasnosti je do monitoringu zapojených 53 čističiek odpadových vôd a týždenne sa analyzuje 55 vzoriek. Okrem laboratória ÚVZ SR v Bratislave sa vzorky spracúvajú na regionálnych úradoch v Nitre, Trenčíne, Prešove, Banskej Bystrici a v Košiciach.

23. jún 2021 – na Slovensku sme sekvenovaním potvrdili výskyt epidemicky závažného variantu delta (Biomedicínske centrum SAV).

december 2021 – vzorky odpadových vôd sa začínajú sekvenovať vo Vedeckom parku UK v Bratislave.

11. december 2021 – na Slovensku sme na ÚVZ SR sekvenovaním potvrdili výskyt epidemicky závažného variantu omikron.

súčasnosť, rok 2022 – sme vo fáze ustupujúcej vlny omikron variantu.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Slovensko sa v súčasnosti nachádza v ustupujúcej vlne omikron. Napriek priaznivému trendu situácia stále nie je dobrá. Počet nových prípadov denne prekračuje 10-tisíc. Podiel pozitivity na vykonaných testoch je stále okolo 50 % – to znamená, že počet prípadov je v skutočnosti vyšší, než stačia zachytiť testy. Pandemická únava, zlepšujúca sa situácia aj nové hrozby podnecujú k strate opatrnosti. Je však nesmierne dôležité napomôcť pozitívnemu trendu dodržiavaním zásad osobnej ochrany: dôsledné dodržiavanie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, dôkladná hygiena rúk či dodržiavanie odstupov od cudzích ľudí.“

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #pandémia #koronavírus #Covid-19
Flowers