Je ľudský mozog najtučnejší orgán v tele? A skutočne využívame len 10 % jeho kapacity?

Koľko percent mozgu vlastne používame? Máme najväčší mozog zo všetkých cicavcov? Sú tieto výroky správne alebo ide o mýty?

27.03.2022 08:00
mozog Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

1. Ľudia majú najväčší mozog zo všetkých cicavcov

Mýtus. Najväčší mozog zo všetkých žijúcich druhov cicavcov nemá človek, ale vorvaň tuponosý. Hoci mozog vorvaňa je 5-krát väčší ako ľudský mozog, ľudia lámu rekord s najväčším mozgom v pomere k telesnej veľkosti, čiže v parametri známom ako „encefalizačný kvocient“.

2. Miecha prestáva rásť vo veku 4 alebo 5 rokov

Fakt. Miecha je súčasťou centrálneho nervového systému spolu s mozgom. Miecha narastie do dĺžky 40 až 45 centimetrov v prvých 4 až 5 rokoch života a potom sa zastaví. Telo okolo nej ďalej rastie a chrbtica sa predlžuje až do dospelosti.

3. Používame iba desať percent svojho mozgu

Mýtus. Mýtus o desaťpercentnom používaní mozgu pochádza z dávnych čias, spred takmer storočia. Pravda je taká, že pokiaľ nedôjde k poškodeniu mozgu, je väčšina jeho oblastí neustále aktívnych. Aj keď sa nám môže zdať, že je mozog vypnutý (napríklad počas spánku), skenovanie mozgu odhalilo, že neurónové siete sú naďalej aktívne. Nezáleží teda na tom, čo robíme, náš mozog nepretržite pracuje a v závislosti od situácie aktivizuje potrebné oblasti.

4. Veľkosť mozgu priamo ovplyvňuje inteligenciu

Mýtus. Veľkosť mozgu nekoreluje s výškou inteligencie. Podstata inteligencie ľudského mozgu spočíva v hustote neurónov a ich spojenia. Ilustruje to napríklad aj mozog Alberta Einsteina. Einsteinov mozog prekvapivo vážil menej ako priemer – konkrétne 1 230 gramov, pričom priemerná váha ľudského mozgu je 1 300 až 1 400 gramov. Tento geniálny mozog však bol mimoriadne komplikovaný, mal neobvyklú anatómiu a obsahoval husté prepojenia medzi jednotlivými oblasťami mozgu.

5. Mozog je dobrý v multitaskingu

Mýtus. Ak definujeme multitasking ako vykonávanie dvoch a viacerých činností súčasne, mozog nie je dobrý multit****asker. Zatiaľ čo mimovoľné aktivity, ako je regulácia tlaku krvi či dýchanie, môžu byť vykonávané súčasne, mozog sa nemôže venovať naraz dvom alebo viacerým podnetom v presne rovnakom čase. Namiesto toho však dokáže rýchlo prepínať pozornosť medzi úlohami, je to proces známy ako „prepínanie kontextu – task switching“.

6. Mozog je najtučnejší orgán v tele

Fakt. Celkovo mozog tvorí 75 až 80 % vody. Ostatných 20 až 25 % mozgu tvorí pevné tkanivo a z toho najmenej 60 % tvorí tuk. To v zdravom tele predstavuje najvyššiu koncentráciu tuku prítomného v jednom orgáne. Preto mozog možno považovať za „najtučnejší“ orgán ľudského tela.

7. Pravá hemisféra dominuje u tvorivých ľudí, zatiaľ čo u ľudí s logickým myslením dominuje ľavá hemisféra

Mýtus. Ľudský mozog sa skladá z dvoch hemisfér, ktoré sú prepojené zväzkom nervových vlákien. Ľavá hemisféra ovláda všetky svaly na pravej strane tela a pravá hemisféra ovláda všetky svaly na ľavej strane tela. Zatiaľ čo ľavá hemisféra sa obvykle spája s analytickým myslením, logickým uvažovaním, rečou, písaním a počítaním, pravá hemisféra je spájaná s intuíciou, predstavivosťou, tvorivosťou, hudbou a umením. Neskoršie výskumy však túto predstavu vyvrátili a ponúkli dôkazy, že mozog funguje ako celok a nie je rozdelený hemisférami v takomto slova zmysle. Obe hemisféry spolu úzko spolupracujú a môžu v prípade potreby preberať funkcie tej druhej. Napríklad aj matematické schopnosti sú silnejšie, keď obe hemisféry kooperujú.

Zaujímavosti o mozgu

  • Ľudský mozog váži asi 1 400 g, tvorí približne 2 % hmotnosti tela.
  • Samotný mozog necíti bolesť. Nie sú v ňom receptory bolesti.
  • Mozog je energeticky náročný. Potrebuje stály prísun energie, nevie si ju ukladať do zásoby. Zdrojom energie pre mozog je glukóza, za deň jej spotrebuje asi 115 gramov.
  • Mozog v tele obsahuje asi 80 % vody (preto je citlivý na dehydratáciu), 12 % tuku a 8 % bielkovín.
  • Mozog je orgán s najväčšou spotrebou kyslíka. Spotrebuje jednu tretinu kyslíka, ktorý dokážeme prijať.
  • Mozog sa nikdy nevypne, nezastaví sa ani počas spánku. Mozog je v noci oveľa aktívnejší ako vo dne.
  • Spracováva informácie a spomienky získané cez deň a ukladá ich do dlhodobej pamäti.
  • Intelektuálna aktivita podporuje zdravie a funkčnosť mozgu.
  • Počúvanie hudby a predčítavanie rozprávok deťom pred spaním posilňuje činnosť mozgu.
  • Učenie sa hry na hudobnom nástroji zvyšuje výkon mozgu a poznávacie schopnosti u detí aj dospelých.

Zdroj: Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu ÚVZ SR

1 debata chyba
Viac na túto tému: #mozog #mýtus #fakt #cicavec