Osýpky sú späť. V Bratislave potvrdili dva prípady. Obe deti sú v nemocnici

Testy potvrdili osýpky u dvoch malých detí - dvojročnom a deväťmesačnom. Deti, pre ich nízky vek, respektíve zdravotné kontraindikácie, neboli ešte zaočkované v rámci pravidelného povinného očkovania. Obe boli hospitalizované.

08.02.2023 19:15
osýpky - dieťa - infekcia - Foto:
debata (7)

„V prvom prípade išlo o import ochorenia zo zahraničia. Druhý prípad bol zrejme v epidemiologickej súvislosti, k prenosu došlo pravdepodobne na detskej pohotovosti Národného ústavu detských chorôb v Bratislave 18. januára 2023 po 19:30. Vyzývame rodičov, ktorí sa v tomto čase i po ňom nachádzali s deťmi (neočkované, neúplne očkované) na uvedenej pohotovosti, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade objavenia sa príznakov ochorenia na osýpky (podobné prechladnutiu – nádcha, výtok z nosa, kašeľ, zvýšená teplota, riedka stolica, neskôr horúčka a objaví sa červená vyrážka) telefonicky kontaktovali lekára dieťaťa, ktorý určí ďalší postup. Inkubačný čas ochorenia je 8 až 15 dní, priemerne 10,“ vyzýva hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Epidemiologické vyšetrovanie vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. V rámci neho sa zatiaľ nepotvrdilo ďalšie šírenie tohto ochorenia. Úrad prijíma aj ďalšie protiepidemické opatrenia a je v kontakte aj so zdravotníckym zariadením, kde pravdepodobne došlo k prenosu. Spolupracuje aj s ošetrujúcimi lekármi detí.

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje najmä v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

Očkovanie dvoma dávkami vakcíny je najúčinnejším spôsobom prevencie osýpkového ochorenia. Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

„Úrad verejného zdravotníctva koncom januára 2023 a opakovane v uplynulých dňoch vyzval regionálne úrady, aby pripomenuli poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo svojej územnej pôsobnosti možnosť výskytu osýpok – aby lekári brali do úvahy túto možnosť v rámci diferenciálnej diagnostiky. Rovnako je potrebné zdôrazňovať rodičom aj všeobecným lekárom pre deti a dorast význam pravidelného povinného očkovania. Potvrdené prípady osýpok boli na Slovensku hlásené naposledy v roku 2019, kedy sa vyskytlo 318 prípadov (epidémia osýpok na východe Slovenska). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine detí do 1 roka,“ uviedol Mikas.

Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok v Európe

Od januára do decembra 2022 hlásili členské štáty EÚ/EHP celkovo 127 prípadov osýpok. V roku 2022 neboli štátmi EÚ/EHP hlásené žiadne úmrtia súvisiace s osýpkami.

Slovensko v roku 2022 neevidovalo ani jeden prípad osýpok, podobne ako Česká republika a Maďarsko.

Rakúsko hlásilo jeden prípad, Poľsko evidovalo 27 prípadov ochorenia. Najvyšší počet prípadov osýpok z členských štátov EÚ/EHP hlásili Poľsko (27), Francúzsko (19), Taliansko (18) a Nemecko (15).

Výrazný pokles štátmi EÚ/EHP hlásených prípadov osýpok v roku 2022, kontrastuje s obvyklým ročným výskytom osýpok. Podobný pokles bol pozorovaný aj v iných krajinách na celom svete.

Nedostatočné hlásenie, nedostatočná diagnostika alebo skutočný pokles v dôsledku priamych alebo nepriamych účinkov opatrení týkajúcich sa pandémie COVID-19 zrejme zapríčinili pokles počtu hlásených prípadov.

Zrušenie opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 môže následne viesť k zvýšenému výskytu prípadov osýpok v štátoch EÚ/EHP. Aktívny dohľad nad osýpkami a preventívne kroky v oblasti verejného zdravia, vrátane vysokej miery očkovania, sú preto vhodnými nástrojmi na zabránenie nárastu počtu prípadov osýpok.

Osýpky: Najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku

Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému.

Aké sú príznaky osýpok?

Ochorenie u detí prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. Na 4. – 5. deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi 3 dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 – 14 dní. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc, zápal stredného ucha a poškodenie centrálneho nervového systému. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých.

Ako sa šíria?

Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíri vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj nepriamo –predmetmi a rukami kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky.

Kedy sa objavia u infikovaného človeka?

Inkubačný čas je 8 – 15 dní, priemerne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Aký je prameň pôvodcu nákazy osýpkami?

Prameňom nákazy je vždy len chorý človek. Bezpríznakové infekcie ani nosičstvo vírusu nie je známe. Obdobie nákazlivosti začína krátko pred nástupom počiatočného štádia a trvá 4 – 5 dní. S nástupom vyrážky rýchlo klesá.

Aká je v súčasnosti zaočkovanosť detskej populácie proti osýpkam?

Posledná kontrola zaočkovanosti detskej populácie bola na Slovensku vykonaná k 31.8. 2021. Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili hranicu 95 % vo všetkých druhoch povinného očkovania detí, vrátane osýpok. Na úrovni krajov sa však zistilo nedostatočné preočkovanie proti mumpsu, ružienke a osýpkam v 11. roku života v ročníku narodenia 2009 v Bratis­lavskom kraji (94,3 %) a v Košickom kraji (94,8 %).

Ako a kedy sa očkuje proti osýpkam?

Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára. V súčasnosti sa na Slovensku používa trivalentná očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu. Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka sa podáva v 5. roku života (to znamená, že dieťa dovŕšilo 4 roky a teda je v 5. roku života).

Môže sa nakaziť aj dospelý človek, ak bol v detstve očkovaný alebo človek, ktorý v detstve prekonal osýpky?

Imunita po prekonaní osýpok je celoživotná.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #deti #nemocnica #osýpky