Ako sa baviť o konšpiračných teóriách v piatich jednoduchých krokoch

Inštinktívnou reakciou v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí veria konšpiračným teóriám, často býva snaha o vyvracanie ich presvedčenia faktami alebo autoritatívne oznamovanie informácií. Priama konfrontácia ale funguje len málokedy.

07.03.2023 06:00
debata (44)

Konšpiračné teórie sú presvedčivé a väčšinou mieria na emócie a pocit osobnej identity. Aj keby sa vám vyvrátenie konšpiračných teórií podarilo, je ťažké udržať krok s tým, ako rýchlo sa objavujú a šíria.

Štúdie z roku 2015 a 2016 napríklad ukázali, že šíritelia konšpiračných teórií o víruse zika na twitteri počtom dvakrát prevyšovali tých, ktorí sa dané teórie snažili vyvrátiť, píše The Conversation.

covid Čítajte aj Ani po troch rokoch nie je jasný pôvod pandémie COVID-19

Ľudia, ktorých konšpiračné teórie priťahujú, sa snažia uspokojiť tri základné psychologické potreby. Chcú viac istoty, cítiť kontrolu a udržať si kladný obraz seba samých a skupiny, do ktorej patria. Tieto potreby sú obzvlášť nenaplnené v časoch krízy, napríklad pri pandémii covidu-19, kedy sa snaha porozumieť svetu okolo stáva o to naliehavejšou.

Lenže konšpiračná teória tieto potreby nielenže neuspokojí, ale môžu v ľuďoch prispieť k pocitu neistoty a úzkosti. Podľa zverejnenej na webe vedeckého časopisu Personality and Social Psychology Bulletin v roku 2021 navyše neovplyvňujú len stav mysle, ale aj správanie.

Napríklad ľudia, ktorí na základe konšpiračných teórií zameraných proti očkovaniu uviedli, že veria, že farmaceutické spoločnosti zatajujú nebezpečenstvá spojené s vakcínami, po mesiaci mali nielen ďalej negatívny postoj voči očkovaniu, ale aj zvýšený pocit bezmocnosti. So zástancami konšpirácií je práve preto dôležité viesť dialóg.

lebka Čítajte aj Stredoveká žena prekonala niekoľko trepanácií lebky. Vedci riešia, kto a prečo mohol zákrok vykonať

Sila spoločenských noriem môže byť v obmedzovaní vplyvu konšpiračných teórií jedným z dôležitých nástrojov. Ľudia preceňujú ako veľmi ostatní podobným teóriám veria, čo prispieva k ich vlastnej zraniteľnosti voči konšpiráciám. Podanie informácií o tom, čomu ľudia naozaj veria, môže túto mylnú predstavu vyvrátiť. Pri vzorke dospelých v Británii sa takto podľa štúdie z roku 2021 podarilo oslabiť vyhranenosť voči očkovaniu založenú na konšpiráciách.

Spôsob, akým ľudia premýšľajú o kontrole, môže podľa výskumov znížiť pravdepodobnosť, či sa ku konšpiračným teóriám priklonia. Jedinci zameraní na dosiahnutie cieľov považujú konšpiračné teórie za menej príťažlivé oproti ľuďom fixovaným na ochranu toho, čo už majú. Autori štúdie z roku 2018 tvrdia, že sústredenosť na utváranie vlastnej budúcnosti podporuje pocit kontroly, čo znižuje náchylnosť ku konšpiráciám.

5 krokov, ktoré pomôžu v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí veria konšpiráciám:

1. Majte otvorenú myseľ

Otvorený prístup sa zakladá na kladení otázok a počúvania a prispieva k porozumeniu druhej strane. Pozorne počúvajte a vyhnite sa obhajovaniu vlastných názorov. Skúste sa opýtať na nasledujúce otázky: Kedy si tomu začal alebo začala veriť? Ako ťa to ovplyvnilo po psychickej stránke? Čo ti tento názor ponúka?

2. Buďte vnímaví

Aby ste podporili vlastnú empatiu, skúste sa zamerať na to, čo psychológovia nazývajú konverzačnou vnímavosťou. Tá môže preklenúť priepasť medzi názormi, ktoré každý z vás zastáva. Hovorte veci ako napríklad: Rozumiem, že… Myslíš tým, že…? Aký z toho máš pocit? Povedz mi viac o… Počúvam. Ďakujem, že mi to hovoríš.

3. Kritické myslenie

Apelujte na hodnotu kritického myslenia. Ak sa človek, s ktorým sa bavíte, sám vníma ako kriticky zmýšľajúci, snažte sa zamerať na hlbšie preskúmanie konšpiračnej teórie ako takej. Na porovnanie a zváženie všetkých dostupných dôkazov.

4. Konšpiračné teórie nie sú norma

Skúste poukázať na to, že konšpiračné teórie nie sú také bežné, ako si ľudia myslia. Prehodnotenie sociálnych noriem môže prispieť k uspokojeniu potreby chrániť skupinu, s ktorou sa človek stotožňuje.

5. Zamerajte sa na to, čo je možné kontrolovať

Povzbuďte ich, aby sa sústredili na budúcnosť a aby vložili energiu do oblastí svojho života, v ktorých pociťujú väčšiu kontrolu.

Hoci tieto konverzácie môžu byť náročné, sú dôležité. S empatickým, chápavým a otvoreným prístupom si získate dôveru. Tá je podľa výskumov okrem iného dôležitým faktorom v prevencii radikalizácie.

44 debata chyba
Viac na túto tému: #rozhovor #ľudia #konšpiračné teórie #hoax