Pätica vedeckých pracovníkov si prevzala ocenenia Vedec roka SR 2023

Pätica vedeckých pracovníkov si v utorok v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prevzala ocenenia Vedec roka SR 2023. V kategórii vedec roka získal ocenenie Martin Orendáč z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

22.05.2024 10:30
vedec roka 2023 Foto:
Zľava: minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas) a laureáti ocenenia Vedec roka SR 2023 Alexander Schrek, Martin Orendáč, Ivana Šišoláková, Igor Farkaš a Miloš Mičian.
debata

Orendáč získal ocenenie za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a za mimoriadnu grantovú úspešnosť. „Zaoberáme sa štúdiom magnetických vlastností rôznych látok pri nízkych teplotách. Cieľom je získať nové poznatky, ktoré ovplyvňujú správanie týchto látok a tieto využiť predovšetkým v budúcich technológiách,“ priblížil.

Ocenenie v kategórii mladý vedecký pracovník dostala odborníčka v oblasti elektrochémie, elektrochemických senzorov Ivana Šišoláková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa jej slov ocenenie získala za prínos pri vývoji elektrochemických senzorov. Zároveň za budovanie významnej medzinárodnej spolupráce so súkromným sektorom.

Za významný novátorský prínos v oblasti tvárniteľnosti kombinovaných polotovarov zváraných laserom dostal ocenenie Alexander Schrek zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Odborník na výskumnú, vývojovú a inovačnú činnosť v oblasti technológií tvárnenia sa stal laureátom v kategórii inovátor roka.

Ocenenie technológ roka získal Miloš Mičian zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Odborník v oblasti výskumu a vývoja technológií procesov zvárania dostal ocenenie za výskum a vývoj technologických postupov zvárania vysokopevných ocelí pre prax. „Prepojenie teórie s praxou pri aplikovanom výskume, ktorý my robíme, je veľmi dôležité. Keby sme to neprenášali niekde do priemyslu, tak by veda a výskum ostali niekde za bránami a múrmi univerzity. Myslím si, že aj to bol asi dôvod, že si nás hodnotiaca komisia vybrala,“ podotkol.

festival STARMUS Čítajte aj Festival STARMUS udelil ocenenia režisérovi Nolanovi či prírodovedcovi Attenboroughovi

Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stal odborník v oblasti umelej inteligencie Igor Farkaš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné vedecké výsledky v oblasti umelej inteligencie s využitím modelov umelých neurónových sietí, získané v spolupráci so zahraničnými partnermi, a za rozvíjanie medzinárodného interdiscipli­nárneho magisterského programu kognitívna veda.

Dvadsiaty siedmy ročník podujatia Vedec roka SR sa uskutočnil pod záštitou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera (Hlas). „Som nesmierne vďačný, že medzi nami máme mnoho jednotlivcov, ktorí sa rozhodli ísť cestou objavovania a inovácií. Práca vedcov je totiž ako práca priekopníkov – často sa pohybujú na neznámom území, neustále hľadajú nové poznatky a posúvajú hranice nášho chápania. Bez ich odvahy a odhodlania by sme ako spoločnosť nemohli napredovať,“ poznamenal Drucker a vedcom poďakoval za nenahraditeľný prínos.

Bratislava má prvú hvezdáreň - DSB observatórium
Video
Zdroj: TV Pravda

Hodnotiaca komisia vyberala laureátov spomedzi 48 nominovaných vedeckých osobností. Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života na Slovensku.

debata chyba
Viac na túto tému: #veda #vedci #vedec roka