Pozor, '60 eurové stránky' sú späť! Ľudí lákajú na majstrovstvá

Drahé internetové stránky, ktorých prevádzkovateľ užívateľovi vystaví faktúru za poskytnutie verejne dostupných informácií, sú späť. Tentokrát lákajú na informácie z tohtoročných Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Mnoho platiacich zákazníkov očakávajú vďaka popredným miestam vo vyhľadávačoch.

22.04.2011 12:52
60 eurove faktury, sampionat.sk, majstrovstava... Foto:
Stránka s atraktívnym vzhľadom podmieňuje zobrazenie inormácií o majstrovstvách registráciou.
debata

Takzvané „60-eurové“ stránky sú späť. Firma Online Investment Group Ltd. so sídlom na Seycheloch opäť spustila nové internetové stránky, ktoré majú od ľudí násilne mámiť peňažné prostriedky. Využila pritom popularitu aktuálnej témy spätej so Slovenskom, teda Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Stránka www.sampionat.sk sa dokonca dostala na popredné miesta vo vyhľadávači, a tak množstvo ohrozených užívateľov, ktorí podľahnú čaru rýchlej registrácie, rapídne rastie.

Všetky informácie o hokeji sú podmienené registráciu, keď registračný formulár je vygenerovaný pri kliknutí na ľubovolnú záložku na stránke. Okrem bežne dostupných informácií, ktoré má stránka zhromažďovať, užívateľa láka k registrácii aj súťažou o hodnotné ceny, spomínajúc 3D plazmový televízor, 3D notebook a hernú konzolu s pohybovým senzorom.

Po vyplnení registračného formulára je od návštevníka vyžadované akceptovanie obchodných podmienok, ktoré sú prístupné pod samostatným odkazom. Najdôležitejšie body, ktoré okrem iného definujú aj cenu za prístup, sú súhrnne zobrazené na konci stránky. Užívateľ sa však o sume, ktorú by mal zaplatiť dozvie, až po vyrolovaní druhého odseku. Ročný paušál v sume 49,95 eur je splatný s 12-mesačným predstihom. Pred neplatičmi a falošnými registráciami sa prevádzkovateľ chráni nasledovnou formuláciou, rovnako uvedenou v obchodných podmienkach: „Aby sa zabránilo zneužitiu a zámernému zadávaniu chybných údajov, bude Vaša IP-Adresa [xxx.xxx.xxx.xxx] a poskytovateľ internetu [xxx.xxx.xxx.xxx] pri použití uložená. Na základe tejto IP adresy je možné identifikovať danú osobu cez Vášho poskytovateľa Internetu.“

Za omeškanie platby si prevádzkovateľ účtuje zmluvnú pokutu, ktorá je pri prvej upomienke v sume 5 eur, pri druhej 10 a pri tretej 15 eur. V závere štvrtej časti obchodných podmienok upozorňuje, že v prípade neuhradenia platby prevodom na účet si bude účtovať aj úroky z omeškania vo výške 0,25 percent denne z celej dlžnej sumy. Prevádzkovateľ užívateľa zároveň zaväzuje k plateniu 12-mesačného preddavku, nakoľko mu nedáva možnosť odstúpiť od zmluvy.

Kauza „60 eurových faktúr“ vrcholila na jeseň minulého roka, kedy sa začali množiť sťažnosti zo strany ľudí, ktorí sa na platených stránkach registrovali bez toho, aby si prečítali zmluvné podmienky. K celému prípadu v októbri minulého roka vydala vlastné stanovisko aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá obdržala niekoľko stoviek podnetov na prešetrenie prípadu. Spoločnosti, ktoré boli do celého prípadu zaangažované podľa SOI „použili pri prezentácii na svojej internetovej stránke nekalú obchodnú praktiku, nakoľko spôsob, akým prezentovali službu a súťaže, bol v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti.“

„Tým, že spoločnosť prezentovala nutnosť vykonať registráciu ako podmienku pre účasť v súťaži, pričom neupozorňovala spotrebiteľov priamo na tejto úvodnej stránke, že táto registrácia zároveň slúži ako objednávka platenej služby, dokonca s viazanosťou na 1 rok alebo 2 roky, dopustila sa klamlivého opomenutia podľa § 8 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“

SOI podľa vlastných slov spoločnosti so sídlom na Seychelách uložiť pokutu nemôže. Takisto nemá právo požiadať príslušné kontrolné orgány o konanie, nakoľko spoločnosť sídli mimo územia Európskej únie.

„Spoločnosť vo svojich Všeobecných obchodných podmienkach uviedla, že poskytovanie služby začína okamžite po registrácii, čo podľa zákona znemožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote. Podmienkou je však súhlas spotrebiteľa, ktorý v tomto prípade dal nevedomky, čím sa vopred vzdal svojho práva na odstúpenie od zmluvy v lehote 7 pracovných dní podľa zákona č. 108/2000 Z. z. o podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.“ Takéto konanie je údajne v rozpore s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

„Spotrebitelia, ktorí sa konaním spoločnosti cítia poškodení, môžu sa dovolávať neplatnosti takto uzatvorenej zmluvy v občiansko-právnom konaní na príslušných súdoch SR, podľa sídla spoločnosti (ak je na území SR), prípadne podľa svojho bydliska.“

SOI nemôže zaujať stanovisko, či má byť uhradená alebo neuhradená faktúra, nakoľko ide o občiansko-právny vzťah, do ktorého nemôže zasahovať," dodáva SOI vo svojom stanovisku. Celé znenie vyjadrenia Slovenskej obchodnej inšpekcie je možné nájsť na domovskej stránke.

debata chyba