Nová aplikácia odhaľuje nebezpečné miesta častých dopravných nehôd

Nový softvér vyvinutý vedcami z Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity dokáže nájsť miesta častých vážnych dopravných nehôd. Uľahčí tak prácu predovšetkým policajtom, ktorí budú môcť problematické úseky ľahšie identifikovať a presnejšie zacieliť potrebné opatrenia.

23.04.2023 06:00
povinné zmluvné poistenie, poistenie auta, pzp,... Foto:
debata

Aj keď počet smrteľných dopravných nehôd trvalo klesá, stále na českých cestách každý rok zomiera okolo päťsto ľudí a mnoho ďalších utrpí rôzne závažné zranenia. Michal Kvasnička a Štefan Mikula z Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity preto spolu s Jozefom Montageom a Peterom Bolchom z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej vytvorili unikátne softvérové riešenie, ktoré na základe analýzy dát o dopravných nehodách pre políciu vytipováva potenciálne nebezpečné. Nová aplikácia zlepší možnosti využitia štatistických dát, ktoré má služba dopravnej polície ČR k dispozícii.

appka

„Na cestách dochádza k príliš mnohým nehodám na to, aby ich bolo možné analyzovať voľným okom, a tento problém pomáhame službe dopravnej polície riešiť. Naša aplikácia vyhľadáva zhluky závažných nehôd, ktoré signalizujú možné nebezpečné miesto. Pomáhame teda Polícii ČR využiť dáta, ktoré získava pri štandardnom šetrení dopravných nehôd,“ hovorí Michal Kvasnička, hlavný autor aplikácie z Ekonomicko-správnej fakulty MU, ktorý dodáva, že aplikácia nenahradí expertné znalosti policajtov: „Predstavte si, že aplikácia nájde zhluk vážnych dopravných nehôd na určitom mieste. Policajný analytik si dokáže vyhľadať, že sa nehody stali kvôli rekonštrukcii cesty, o ktorej vie, že je už ukončená. V takom prípade môže tieto nehody ignorovať. Pokiaľ ale nájde rizikový zhluk nehôd, ktorý nemá takú jasnú a ukončenú príčinu, potom môže jednotlivé nehody zanalyzovať a príčinu odhaliť. Následne môže navrhnúť opatrenia na zníženie rizika na danom mieste. Naša aplikácia teda môže byť užitočným pomocníkom, ale úloha expertných znalostí policajných analytikov je stále nezastupiteľná.“

srdce, pulz, EKG Čítajte aj Umelá inteligencia je pri hodnotení ultrazvuku srdca lepšia ako ľudia

V porovnaní s predchádzajúcimi riešeniami je nový softvér jedinečný v troch ohľadoch. Po prvé analyzuje úplne celú cestnú sieť v Českej republike a dokáže teda identifikovať potenciálne nebezpečné miesta nielen na neprerušených úsekoch ciest, ale aj na križovatkách. Druhou výhodou je, že aplikácia umožňuje rozlíšenie dopravných nehôd podľa ich závažnosti. Bez toho by sa ako veľmi nebezpečné javili napríklad parkoviská, kde však typicky dochádza iba k oveľa menej závažným nehodám. Po tretie systém v porovnaní s inými programami nehľadá miesta, kde sú nehody nečakané, ale kde sú pravdepodobné.

„Náš softvér je unikátny tým, že využíva nové vedecké poznatky z oblasti štatistickej identifikácie, vďaka ktorým dokáže nájsť miesta so zvýšeným množstvom dopravných nehôd. Súčasne pracuje s reálnymi dátami z celej dopravnej siete Českej republiky, ktoré má polícia k dispozícii. Veríme, že náš softvér, ktorý je teraz vo verzii pre verejnosť dostupný komukoľvek na ďalšie využitie, umožní vývoj podobných nástrojov aj v iných krajinách a dátových oblastiach,“ uvádza Josef Montag z Univerzity Karlovej.

mozog Čítajte aj Skeny mozgu odhalili hlboký vplyv psychotropného nápoja ayahuasca na človeka

Aplikácia funguje predovšetkým ako zdroj varovania. Policajti tieto varovania spoja s vlastnou expertnou znalosťou určitej lokality, údajmi o objeme dopravných prúdov, prebiehajúcich cestných úpravách a podobne. Prepojenie informačných zdrojov umožní policajtom zavádzať rýchle a efektné opatrenia na najnebezpečnejších miestach českých ciest.

debata chyba
Viac na túto tému: #nehody #polícia #policajti #aplikácia #softvér #dopravné nehody