Vyhrajte lístky na výstavu Dinosaurium

dinosaurium

Impozantná výstava Dinosaurium predstavuje jednu z najväčších svetových zbierok autentických kostier dinosaurov.

Výstava ponúka viac ako 50 exponátov, ktorým dominujú až takmer 300 miliónov rokov staré kostry a fosílie zapožičané z moskovského Borisiakovho paleontologického inštitútu ruskej akadémie vied. Viac ako 200-členný tím vedcov vytvoril v priebehu dlhoročného výskumu pravekých živočíchov z ich ostatkov jednu z najucelenejších zbierok na svete.

Výstave dominuje 74 miliónov rokov stará a 6,5 metra dlhá kostra Tarbosaurusa bataar, ktorého mnohí vedci považujú za staršieho príbuzného Tyrannosaurusa rexa. Medzi vzácne patria kostry morských živočíchov, ktorých nálezy sú zriedkavejšie ako pri suchozemných. Výstava Dinosaurium ponúka hneď niekoľko takýchto exponátov, medzi ktorými vyniká kompletne pôvodná kostra Liopleurodona pochádzajúca z obdobia mladšej jury spred 150 miliónov rokov.

Zostavenie kostier si vyžiadalo niekoľko dní. Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
Dinosaurium, Incheba, výstava, dinosauri, dinosaurus Zostavenie kostier si vyžiadalo niekoľko dní.

Prvou kostrou výstavy je bylinožravý Scutosaurus karpinskii, ktorý žil pred 252 miliónmi rokov a narástol až do dĺžky 3,5 m. Je jedným z najtypickejších suchozemských stavovcov mladšieho permu. Okrem kostier dinosaurov sú na výstave kostry vtákov, fosílie, pazúre, tesáky či odtlačky stôp.

Výstava v bratislavskej Inchebe, Pavilon B2 trvá do 6. 1. 2015. Viac informácií na www.dinosaurium.sk.

Pravda.sk pre vás pripravila súťaž o 3×2 lístky na túto unikátnu výstavu. Ak do pondelka 6. októbra vrátane správne odpoviete na súťažnú otázku, zaradíme vás do žrebovania. Vstupenky pošleme výhercom poštou.

Výhercovia

Andrea Mančušková, Orechová Potôň, Marcel Janko, Bratislava, Jarko Mojský, Strečno

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.