Slovenských vynálezcov patentovanie ich práce veľmi neláka

Slovensko je dlhodobo na chvoste v počte patentov a v inovačnej výkonnosti spomedzi európskych krajín. Priznáva to aj ministerstvo hospodárstva, ktoré v správe o plnení inovačnej stratégie uvádza, že "spomedzi 27 krajín Európskej únie sme z hľadiska inovačnej výkonnosti až na 22. mieste.

14.02.2013 10:00
veda, vedec, výskum, chémia Foto:
Pri prenose technológií z výskumných a akademických pracovísk do praxe by mohli pomôcť Centrá pre transfer technológií.
debata (2)
Veda v praxi

„Práve inovácie a nahlasovanie patentov na nové vynálezy by mohlo pomôcť nielen pri zvyšovaní príjmov pre samotných vynálezcov a vedcov, ale aj potiahnuť slovenskú ekonomiku, ktorá sa v priebehu posledných rokov stala skôr "montážnou linkou“ Európy ako technologicky pokrokovou krajinou.

„Ľudia podceňujú ochranu duševného vlastníctva a patentov a neuvedomujú si, že v čase krízy víťazí práve inovácia,“ uviedol hovorca Úradu priemyselného vlastníctva Július Šípoš. Počet patentových prihlášok dlhodobo stagnuje okolo 200 ročne. V roku 2011 bolo podaných 223 slovenských patentov, rok predtým 235 a v roku 2009 dokonca len 176. Slovenskí vynálezcovia si najčastejšie patentujú objavy z oblasti dopravy, dizajnu motorov, čerpadiel osvetlenia či vykurovania a ďalšej elektrotechniky.

Jednou z hlavných príčin nízkeho počtu patentov sú nízke výdavky verejného i súkromného sektora na výskum a vývoj. Priemer výdavkov krajín EÚ je 1,82 percenta hrubého domáceho produktu. Na Slovensku je to len 0,48 percenta HDP, pričom verejné prostriedky predstavujú až 55 percent z celkových výdavkov na vedu a výskum. Podľa rezortu hospodárstva problémom Slovenska zostáva pretrvávajúca slabá úroveň účinnej spolupráce vedecko-výskumného, školského a hospodárskeho potenciálu.

Slabú účasť slovenských subjektov pri patentovaní vynálezov je možné vyčítať aj z výročnej správy Úradu priemyselného vlastníctva: „V patentovom registri úradu bolo k 31. decembru 2011 zapísaných 12 266 platných patentov. Európskych patentov s určením pre SR úrad k uvedenému dňu registroval 8 653. Slovenské subjekty však majú na tomto počte len 3-percentný podiel.“

„Na Slovensku je chránenie výsledkov výskumu skôr zriedkavé, aj keď sa vďaka vývoju spoločnosti a hlavne vzniku centier transferu technológií a osvete množstvo nahlásených vynálezov postupne zvyšuje,“ hovorí Katarína Müllerová z Kancelárie pre transfer technológií Slovenskej akadémie vied. Podľa nej si aj samotný vedci niekedy neuvedomujú výhody získania patentu „Dnes prevláda medzi vedcami názor, že sa chránia len nové veci. Koniec. Žiadna priemyselná využiteľnosť, či trh väčšinu výskumníkov nezaujíma,“ dodáva Müllerová.

Bez patentu ostal napríklad aj jeden z najväčších objavov slovenskej vedy minulého roku, keď sa výskumníkom okolo Fedora Gömöryho zo SAV podarilo zostrojiť prototyp plášťa „magnetickej neviditeľnosti.“ Výsledky práce publikovali v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov Science. „Magnetický plášť neviditeľnosti si nemôžme dať patentovať, lebo výskum už bol publikovaný a keby sme si to dali patentovať, nemohli by sme o tom publikovať. Ja si však myslím, že vzhľadom na charakter tohto výskumu, by sme asi nedokázali získať taký patent, ktorý by naše výsledky plne ochránil,“ myslí si Gömöry.

  • 22. miesto patrí Slovensku z hľadiska inovačnej výkonnosti v rámci Európskej únie
  • 223 slovenských patentov bolo v roku 2011 podaných na Úrad priemyselného vlastníctva SR
  • 3 percentá je podiel subjektov na celkovom počte zaregistrovaných patentov na Slovensku

Pri prenose technológií z výskumných a akademických pracovísk do praxe by mohli pomôcť Centrá pre transfer technológií. „Napríklad naša kancelária podáva pomocnú ruku formou priamej pomoci každému vedcovi v SAV, ktorý chce nahlásiť vynález a kontaktuje nás. Celý proces sme zjednodušili a zabezpečujeme, aby nahlásenie vzniku vynálezu, získanie jeho ochrany a komercializácia prebehli čo najrýchlejšie, najhladšie s čo možno najlepším výsledkom pre organizácie.“

Veda v praxi

© Autorské práva vyhradené

Externé odkazy
2 debata chyba
Flowers