Výhody robotov ľudia poznajú, ale boja sa ich.

28.06.2018 14:00

Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktoré predstavil analytik Marián Velšic.

Takmer tretina ľudí si myslí, že roboti sú...
Takmer tretina ľudí si myslí, že roboti sú efektívnejší ako človek a šetria ľudskú prácu. Napriek tomu sa ich ale obávajú. Autor: SHUTTERSTOCK

Respondenti za kľúčovú výhodu robotov oproti človeku považujú predovšetkým ich manuálne zručnosti a schopnosti a ekonomickú výhodnosť. Takmer polovica opýtaných (45 percent) tvrdí, že ich hlavnou výhodou je vyšší fyzický výkon a podľa 34 percent respondentov sú to ich jemné motorické zručnosti a flexibilita. To, že roboti nemajú biologické potreby a obmedzenia ako človek, považuje za ich výhodu 27 percent opýtaných. Prieskum realizovali počas marca na vzorke 1 029 respondentov starších ako 17 rokov.

Podľa 27 percent opýtaných sú roboti efektívnejší ako človek a šetria ľudskú prácu. Na druhej strane prieskum podľa Velšica potvrdil aj pomerne silné obavy z ovládnutia človeka robotmi. Robot by podľa 85 percent z nich mal vykonávať výhradne príkazy človeka a nerozhodovať sa podľa vlastnej vôle. Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že slovenská spoločnosť ako celok nie je na súžitie s robotmi zatiaľ dostatočne pripravená. Väčšina ľudí (62 percent) si robotov vie predstaviť v úlohe pomocníkov pri domácich prácach, údržbe či nakupovaní.

V obchode a službách by mnohým ľuďom prekážali

Časť opýtaných by si vedela predstaviť robotov na rôznych mocenských pozíciách – v armáde ako inteligentné zbrane a systémy (44 percent) alebo v oblasti bezpečnosti a poriadku (43 percent). „Oveľa horšie by boli roboti prijatí v situáciách, kde dochádza k interakciám so silnejšími a dôvernejšími medziľudskými vzťahmi. V obchode, službách, administratíve, v oblasti zábavy, pri práci, vzdelávaní či v sociálnych službách by roboti prekážali až dvom tretinám respondentov,“ povedal Velšic a dodal, že najcitlivejšie sú vnímané životné situácie, ktoré sa týkajú zdravotníctva a rodiny.

Roboti nasadení v zdravotníctve by prekážali 70 percentám opýtaných. S najväčším odmietaním robotov sa možno stretnúť pri opatrovaní detí (84 percent).

Zatiaľ čo mladšia generácia má v otázkach fungovania a nasadenia robotov v bežnom živote liberálnejší prístup, staršia generácia je oveľa konzervatívnejšia. V otázke komunikácie robot – človek len sedem percent respondentov tvrdí, že by sa k robotovi správali rovnako ako k človeku. Naopak, väčšina (62 percent) by sa k nemu správala ako k stroju, zvyšných 31 percent respondentov by nevedelo, ako sa má správať. Podľa Velšica sa negatívneho dosahu robotizácie ľudia príliš neobávajú. Vyše tretiny (36 percent) ekonomicky aktívnych ľudí očakáva, že približne o 20 rokov bude na pracovnej pozícii, ktorú vykonávajú, nasadený robot. Až 59 percent opýtaných si myslí, že k takémuto scenáru nedôjde.

#prieskum #technológie #ľudia #robot
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku