Subvlnová integrovaná fotonika – technológia budúcnosti má aj slovenský pôvod

V jednom z najprestížnejších svetových vedeckých časopisov Nature vyšiel na konci augusta ako „Review” článok „Subvlnová integrovaná fotonika“.

18.09.2018 11:39
fotonika, technológia, prenos informácií, kábel Foto:
Očakávať možno aj využitie subvlnovej integrovanej fotoniky v rôznych oblastiach analýzy optického spektra.
debata (1)

Článok pripravili významní svetovo uznávaní výskumníci v oblasti integrovanej fotoniky pod vedením Dr. Pavla Chebena, pôvodom zo Slovenska, pracujúceho v Národnej rade pre výskum v Kanade (The National Research Council – NRC). NRC je najväčšou štátnou vedeckou organizáciou v Kanade, ktorá podporuje základný a aplikovaný výskum, priemyselné inovácie a rozvoj znalostí a technológií. Dr. Cheben je hosťujúcim profesorom na viacerých univerzitách vo svete. Pôsobí ako hosťujúci profesor aj na Žilinskej univerzite.

Subvlnová integrovaná fotonika, ktorá je predmetom tohto článku, bude zohrávať významnú úlohu v rozvoji hardvérových riešení pre architektúry ultraširokopás­mových komunikačných sietí, kde sa už teraz predpokladá rozvoj sietí s prenosovými rýchlosťami v pásme stoviek terabit či petabit/s. Významné je aj využitie týchto integrovaných štruktúr v oblasti biosenzorických aplikácií pre nové diagnostické metódy, čo otvára nové výskumné témy, ktoré táto vznikajúca technológia pravdepodobne radikálne ovplyvní. Dá sa očakávať aj ďalšie využitie tejto technológie v rôznych oblastiach analýzy optického spektra, napríklad v kozmickom výskume.

Táto unikátna technológia vyvinutá tímom Dr. Chebena bola tiež adoptovaná IBM pre novu generáciu hybridných mikroelektronicko-fotonických čipov, ktoré budú komunikovať s vonkajším prostredím vysokou rýchlosťou priamo prostredníctvom svetla. Výskumní pracovnici zo Žilinskej univerzity sa aktívne podieľajú ako súčasť tímu Dr. Chebena na vývoji týchto nových optoelektronických technológií, špecializujúc sa na prepojenie elektronických čipov s optickými telekomunikačnými vláknami. Viacero vedeckých článkov z dielne žilinského tímu je citovaných aj v tomto Nature „Review“.

Článok v časopise Nature poukazuje na širokú škálu najnovších výskumných aktivít v týchto oblastiach. Príspevok je prezentovaný vzájomne súvisiacimi hĺbkovými analýzami, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi najnovšieho poznania v tejto oblasti od základov až po hlavné technologické trendy a nové aplikácie.

Prezentovaná vedecká a technologická oblasť v článku autorov P. Cheben a kol. bude veľmi významná nielen pre svetovú komunitu výskumníkov, ale aj potenciálnych používateľov týchto technológií a stane sa s veľkou pravdepodobnosťou ťažiskovým dokumentom v oblasti subvlnovej integrovanej fotoniky, pravdepodobne revolučnej optickej technológie blízkej budúcnosti.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #subvlnová fotonika