Lekárka: Aplikácia nám pomôže zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Vyčkávanie pacientov pred ambulanciami, dlhé telefonáty s lekárom, ale tiež kontrolu zdravotného stavu pacienta dokáže nahradiť elektronická komunikácia cez Hilbi. Na zavádzaní nového ekosystému do praxe sa podieľa MUDr. Andrea Švrčková, predsedkyňa Sekcie ambulantných ortopédov Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Časť pacientov vo svojej ambulancii v Skalici manažuje cez aplikáciu. "V ortopédii vieme sledovať kontroly plochých nôh u detí, konzultácie výsledkov vyšetrení, pooperačné stavy napríklad po operácii kolien či výmene kĺbov,“ vraví ortopedička.

17.02.2021 06:00
Hilbi2 - Copy Foto:
debata
Foto: hilbi.com
A.Svrckova2

Ako ste sa dozvedeli o aplikácii Hilbi?

Je vzácnym darom byť v správny čas na správnom mieste. Pri tvorbe softvérového systému pre sociálne služby caresee som začala spolupracovať s firmou Romana Kučeru, spolutvorcu Hilbi a popri tvorbe tohto softvéru caresee som spoznala aj Patrika Kmeča, otca myšlienky a príbehu, ako uviesť do života ekosystém Hilbi. V priebehu krátkeho času vznikol tím šikovných a rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú ambíciu vytvoriť efektívny a moderný nástroj pre uľahčenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Máme dvadsiateprvé storočie, mohutný rozvoj digitalizácie všetkých oblastí a slovenskí lekári a pacienti si takýto nadčasový zdravotnícky produkt zaslúžia.

Bolo náročné ju nainštalovať, máte ju v ordinácii v počítači alebo v mobile?

Lekári majú možnosť komfortne využívať výhody Hilbi priamo v lekárskom softvéri v ambulancii. Aktuálne je už integrovaná v lekárskom softvéri ADAM od spoločnosti CGM, ktorý majú tisíce lekárov na Slovensku aj v zahraničí. Postupne pribudnú ďalšie. Hilbi však môžete využívať aj bez lekárskeho softvéru, priamo pohodlne cez web alebo telefón aj v domácom prostredí. Jednoducho si takto vieme ukladať záznamy z komunikácie s pacientom, vidíme aktuálny zdravotný stav pacienta, aktuálne hodnoty, ktoré si pacient do aplikácie zapisuje priebežne.

Napríklad krvný tlak, pulz, v dnešnej dobe aj saturáciu kyslíka pri covid ťažkostiach, ale aj iných ochoreniach pľúc. Vieme sledovať hladinu glukózy, ktorú si pacienti merajú sami doma a následne lekár predpisuje dávky inzulínu na liečbu diabetu alebo evidujeme hodnoty zrážania krvi pri užívaní špeciálnych liekov po operáciách kĺbov. Vidím vopred vyplnené dotazníky pacienta(anamnézy, covid dotazník, post covid u športovcov, kardiálny, osteoporotický a ďalšie, čo výrazne šetrí čas v prípade, že pacient príde osobne do ordinácie.

S pacientom sa môžem rozprávať už priamo napríklad o bolestiach kolena, pretože ostatné údaje už o ňom vopred viem a mám ich zaznamenané. Aplikácia a jej základné funkcionality sú zdarma. Pacient si môže uchovávať a zaznamenávať údaje, ktoré môže vidieť jeho lekár. Spoplatnené sú prémiové služby a konzultácie s lekárom.

Jednoducho si takto vieme ukladať záznamy z komunikácie s pacientom, vidíme aktuálny zdravotný stav pacienta, aktuálne hodnoty, ktoré si pacient do aplikácie zapisuje priebežne. Napríklad krvný tlak, pulz, v dnešnej dobe aj saturáciu kyslíka pri covid ťažkostiach, ale aj iných ochoreniach pľúc.

Máte k nej prístup iba vy alebo aj vaša sestra v ambulancii?

Prenos a uchovávanie zdravotných dát podlieha prísnym medzinárodným legislatívnym pravidlám, ktoré žiadna bežná komunikačná platforma, ktorú dnes lekári využívajú, nespĺňa (mail, FB, whatsapp, telefonický rozhovor). V Hilbi sú všetky tieto oficiálne procesy nastavené a bezpečné. Prístup k určitým dátam môže mať aj sestra, ak jej to lekár umožní. Sestra vie mnoho administratívnych úkonov vyriešiť po poverení lekárom sama a umožniť tak lekárovi, aby vedel pomôcť viacerým pacientom. Zlepší sa tak dostupnosť k odbornej zdravotnej starostlivosti. Môže napríklad odoslať pacientovi výsledky vyšetrení či dohodnúť termín návštevy alebo poslať elektronicky PNku. Môže tiež lekárovi vopred roztriediť požiadavky od pacientov do poradia podľa urgentnosti.

Čo zavážilo, že ste sa rozhodli využiť túto službu?

Nadšenie z nového nadčasového a moderného spôsobu komplexnej komunikácie s pacientom s možnosťou učenia umelej inteligencie, ktorá bude neskôr súčasťou Hilbi. Tiež chápanie doby a faktu, že v zdravotníctve skôr či neskôr príde k vážnej revitalizácii a zmene poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tým, že som aj jedným so 126 lekárov, ktorí sa prihlásili do testovania, mám prístup k novým funkciám. Mám možnosť pripomienkovať a spoluvytvárať funkcionality, ktoré sú práve vo vývoji.

Pacienti, ktorí si nainštalovali aplikáciu, pochopili jej význam hneď?

Postupne predstavujeme Hilbi ekosystém kolegom lekárom, partnerom a prvým pacientom. Veľmi nás teší, že prezentácie, ktoré sme doposiaľ absolvovali sa vždy stretli s nadšením a obdivom a výzvou na spoluprácu. Aktuálne máme v popredí pripravovanú spoluprácu s Národným športovým centrom s podporou rezortu školstva v oblasti športovej medicíny. Závažným problémom sú post covidové príznaky u športovcov, ktoré vieme efektívne monitorovať špeciálnym post COVID dotazníkom. Dáta následne digitalizujeme a spracovávame na ďalšie lekárske a edukačné použitie. Odborným garantom post COVID monitoringu je doktorka Katarína Bergendiová, ktorá sa športovcom dlhodobo venuje.

Aktuálne máme v popredí pripravovanú spoluprácu s Národným športovým centrom s podporou rezortu školstva v oblasti športovej medicíny. Závažným problémom sú post covidové príznaky u športovcov, ktoré vieme efektívne monitorovať špeciálnym post COVID dotazníkom.

Aký typ pacientov, s akými diagnózami, komunikuje cez Hilbi?

Pacientov si aktuálne vyberám a neskôr si budú môcť aj sami vyhľadať svojho lekára a priamo ho osloviť. Vyberám pacientov, ktorí sú aktuálne schopní používať telefón a majú radi technológie a online komunikáciu. Najmä v dnešnej dobe, ale aj do budúcnosti je časová úspora a logistika na strane lekára aj pacienta významným benefitom. V ortopédii vieme sledovať kontroly plochých nôh u detí, konzultácie výsledkov rtg či MR a CT vyšetrení, sledovanie a manažment osteoporotických pacientov, no vieme sledovať aj pooperačné stavy napríklad po operácii kolien či výmene kĺbov.

Čo konkrétne riešia?

Odpovedáme na rôzne otázky ohľadom úpravy liečby, zmeny liekov, či odoslanie žiadanky na doplňujúce vyšetrenia. Často sa tiež pýtajú na otázky, ktoré našli na internete a v záplave informácií sa nevedia zorientovať a nevedia čomu veriť. Treba mať „svojich" lekárov, ktorým dôverujete, inak sa v dnešnej záplave zmätočných informácií ako nemedicínska verejnosť stratíte.

Máte v pacientov, ktorých stav vyžaduje pravidelný monitoring?

Foto: hilbi.com
Hilbi3

Áno, mnohých. Práve toto je cesta, ktorou sa Hilbi vydala, je vaším „ochrancom zdravia“. Monitoruje váš zdravotný stav už pred vznikom ochorenia a následne aj v čase liečby. Napríklad v rámci prevencie si ľudia merajú a sledujú cez svoje hodinky tlak, pulz, koľko krokov nachodili za deň, BMI, a rôzne parametre, ktoré dnes moderné pomôcky poskytujú.

V spoločnosti máme odhadom okolo 300 tisíc ľudí s hypertenziou, ktorí o tom vôbec nevedia. A prvým príznakom môže byť pokojne aj infarkt alebo mozgová príhoda. Monitoringom týchto parametrov a spárovaním s Hilbi, ktorá vie včas odhaliť, že sa vo vašom tele deje niečo nesprávne a upozorní vášho lekára, ktorý vás bude aktívne kontaktovať a včas nastaví liečbu.

V spoločnosti máme odhadom okolo 300 tisíc ľudí s hypertenziou, ktorí o tom vôbec nevedia. A prvým príznakom môže byť pokojne aj infarkt alebo mozgová príhoda. Monitoringom týchto parametrov a spárovaním s Hilbi, ktorá vie včas odhaliť, že sa vo vašom tele deje niečo nesprávne a upozorní vášho lekára, ktorý vás bude aktívne kontaktovať a včas nastaví liečbu. Alebo u diabetikov sleduje hladinu meranej glukózy a pri patologických hodnotách napríklad v súvislosti s meteodátami vyhodnotí a upozorní lekára, že nie ste v poriadku. Bude sledovať dávkovanie liekov u onkologických detí, či príznaky neurologických ochorení.

Koľko otázok máte za deň a ako dlho trvá odpovedať na ne?

Toľko, koľko si zadám do systému, že viem za jeden deň vybaviť. Výhodou je, že si čas na prácu s Hilbi môžem nastaviť, upraviť a pacient je vopred informovaný, či lekár odpovedá do 24 hodín alebo do týždňa. Odpovede sa podľa charakteru môžu pohybovať od pár sekúnd pri automatickom posielaní receptov, výsledkov či PNky až do desiatky minút pri rozsiahlejšej konzultácii.

Čo by ste ešte ako ortopedička uvítali v rámci rozšírenia funkcií aplikácie?

Osobne sa teším na spustenie funkcionalít pri komunikácii lekár-lekár, pretože budeme vedieť pacientovi ušetriť čas a cestu k ďalším špecialistom na rôzne doplňujúce vyšetrenia, kde sa dnes objednávate aj pol roka vopred. Mnohých pacientov si vieme ako lekári medzi sebou konzultovať priamo, bez prítomnosti pacienta.

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #aplikácia #ortopédia #Hilbi #manažment pacienta