'Kvapalný pancier' dodá vojakom voľnosť v pohybe

Tomáš Švec, Pravda.sk, BAE Systems | 24.08.2010 12:00
Slovenský vojak Foto:
Ilustračné foto
Vedci pracujú na vývoji nového druhu nepriestrelnej vesty, ktorá používa takzvaný "kvapalný pancier." Jej nositelia sa budú môcť pohybovať voľnejšie s rovnakou, ak nie lepšou, mierou ochrany ako u bežného kevlaru.

Súčasné nepriestrelné vesty vyhotovené z kevlaru sú tuhé a výrazne obmedzujú nositeľa v pohybe. Vojaci ale aj policajti sa preto musia zmieriť s nepohodlím a zníženou flexibilitou pri zásahu. S riešením prichádza spoločnosť BAE Systems, ktorá pracuje na vývoji nového „kvapalného panciera.“ Jeho výhodou má byť vyššia ohybnosť pri súčasnom zachovaní pôvodnej ochrannej funkcie kevlaru.

Tekutý kevlar využíva vlastnosti dilatantných tekutín, v ktorých sú rozptýlené čiastočky špeciálneho materiálu. Akonáhle dôjde k narušeniu pôvodnej štruktúry, čiastočky začnú vytvárať odpor voči predmetu, ktorý narušenie spôsobil. Ak je sila narušenia dostatočne veľká, čiastočky sa navzájom celkom spoja. Ako príklad spoločnosť uvádza lyžicu ponorenú do nádoby s dilatantnou kvapalinou. Pri pomalom krúživom pohybe lyžica naráža na mierny odpor. Akonáhle sa však intenzita miešania zvýši, vzrastie aj odpor.

Pri náraze guľky do bežného kevlaru, dochádza k jeho trvalej deformácii v mieste zásahu. Napriek tomu, že kevlar guľku zastaví, dochádza často k vzniku zlomenín v dôsledku výrazného porušenia štruktúry materiálu smerom k telu nositeľa. Kevlar využívajúci dilatantnú tekutinu silu nárazu rozkladá na väčšiu plochu, čím sa hĺbka prieniku znižuje. Pancier sa navyše po náraze vracia späť do ohybnej formy. Namiesto zlomenín, tak vojaci utŕžia nanajvýš modriny.