Počiatky Parkinsonovej choroby skúma tím českých vedcov

ČTK | 01.03.2019 09:53
nervy, choroby, mozog
Ilustračné foto. Autor:
Štúdia vedcov z Národného ústavu duševného zdravia (NUDZ) v Klecanoch pri Prahe sa zameriava na počiatky Parkinsonovej choroby.

„Stanovenie diagnózy a zefektívnenie liečby môžu urýchliť aj krvné testy zamerané na systém regulácie spánku,“ povedal hovorca NUDZ Jan Červenka. Parkinsonova choroba je neurodegeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Ľudia s touto diagnózou postupne nie sú schopní ovládať alebo kontrolovať svoj pohyb.

Porucha správania viazaná na REM fázu spánku (RBD) sa vyskytuje u dvoch percent populácie. Podľa najnovších poznatkov je previazaná s budúcim výskytom Parkinsonovej choroby u daného pacienta. Štúdia ako prvá priamo popisuje rovnaké narušenie biologických rytmov u tejto spánkovej poruchy a Parkinsonovej choroby, prepája tak súčasné a nové poznatky o priamej súvislosti týchto dvoch ochorení.

Predchádzajúce štúdie ukázali úzke prepojenie RBD s neurodegene­ratívnymi ochoreniami, ako napríklad Parkinsonovou chorobou. Podľa štúdie, ktorá sledovala pacientov s RBD počas 14 rokov, prepuklo neurodegeneratívne ochorenie u viac ako 81 percent z nich.

Vedci z NUDZ sa zamerali na funkčný stav takzvaných molekulárnych hodín, ktoré ovplyvňujú prakticky všetky bunky v tele a sú spoluzodpovedné za reguláciu spánku. Do aktuálnej štúdie boli zaradení pacienti s RBD starší ako šesťdesiat rokov, ktorí neboli sledovaní pre žiadne somatické alebo psychické ochorenia. Strávili 24 hodín v kontrolovaných podmienkach spánkového laboratória, kde im boli každé tri hodiny odoberané krvné vzorky, z ktorých potom vedci „odpočítali“ stav molekulárnych hodín daného človeka. Výsledky ukázali u parkinsonikov aj u pacientov s RBD určité zhodné zmeny vo fungovaní molekulárnych ho­dín.

Podľa Kamily Weissovej z NUDZ boli výsledky doteraz popísané iba u malej skupiny pacientov, štúdia by sa tak mala ešte rozšíriť na väčšiu skupinu a tiež ich sledovať v dlhodobejšom horizonte.