Vatikán: Mimozemšťania môžu existovať

Vedecký poradca pápeža Benedikta uviedol, že viera v možnú existenciu vyspelej mimozemskej civilizácie nie je v rozpore s vierou v Boha. "Podľa môjho názoru táto možnosť (života na iných planétach) existuje," povedal José Gabriel Funes, 45-ročný jezuitský kňaz, ktorý je šéfom Vatikánskeho observatória.

15.05.2008 08:00
papez Foto:
Vedecký poradca pápeža Benedikta XVI. existenciu vyspelých mimozemských civilizácií nevylučuje.
debata

„Ako môžme vylúčiť, že život na iných planétach neexistuje?“ pýtal sa Funes rečnícky v rozhovore, ktorý poskytol vatikánskym novinám L'Osservatore Romano. Podľa neho túto možnosť podopruje existencia nespočetného množstva galaxií a slnečných sústav vo vesmíre.

Na otázku, či má na mysli bytosti podobné ľuďom alebo dokonca vyspelejšie ako sú ľudia, odpovedal: „Samozrejme, pri takejto veľkosti to nemožno vylúčiť.“ V rozhovore s titulkom ,,Mimozemšťan je môj brat" Funes takisto uviedol, že „nevidí konflikt medzi vierou v Boha a v existenciu takýchto bytostí.“

„Tak ako existuje množstvo rôznych tvorov na Zemi, môžu existovať aj iné, inteligentné, bytosti, ktoré stvoril Boh. Nie je to v rozpore s našou vierou, pretože nemôžeme stavať hranice tvorivej slobode Boha. Prečo by sme nemohli hovoriť o bratoch mimozemšťanoch? Však by boli súčasťou jeho diela.“

Funes, ktorý riadi vatikánske observatórium južne od Ríma a v americkej Arizone, naznačil možnosť, že ľudská rasa môže byť „zatúlanou ovečkou“ vesmíru. „Môžu existovať bytosti, ktoré ostali v plnom, priateľskom vzťahu so svojim tvorcom.“

Kresťania sa niekedy dostávajú do rozporu s vedcami a napríklad spor medzi kreacionizmom a evolúciou je horúcou témou už niekoľko desaťročí. Inkvizícia zavrhla Galilea v 17. storočí a rehabilitácie sa dočkal až v roku 1992. Podľa Funesa sa vzťah cirkvi a vedy môže zlepšiť, ak by vedci lepšie poznali bibliu a cirkev držala krok s vedeckým výskumom.

Sám verí, že najlepšou teóriou vzniku vesmíru je teória „tresku.“ Teda, že vesmír vznikol z drobného kúska extrémne stlačenej, hustej hmoty. Podľa neho však veľký tresk nie je v rozpore s vierou v Boha stvoriteľa. „Boh je stvoriteľ a cítiť tam zmysel tvorivosti. Nie sme deťmi náhody. Verím, že Boh stvoril vesmír a že my nie sme dielom zhody okolností, ale deťmi dobrého otca, ktorý nás miluje,“ povedal Funes.

debata chyba