Česi zistili, ako sa mení energia pri fotosyntéze

29.05.2018 16:00
rastliny
Ilustračné foto Autor:

Fotosyntéza je proces, pri ktorom rastliny premieňajú energiu zo slnečného žiarenia na energiu chemických väzieb. "Tento proces využívajú zelené rastliny a rad ďalších organizmov a veda sa mu snaží plne porozumieť už viac ako sto rokov,"

Karel Žídek z Ústavu fyziky plazmy Akadémie vied (AV) ČR dokázal presne zmerať, ako sa v rastlinách šíri a mení energia pri fotosyntéze. Ukázal, že sa tak deje inak, než sa doteraz predpokladalo. Zaujímalo ho, ako sa energia šíri a mení. Nemeral pritom energiu v celých rastlinách, ale v takzvaných fotosyntetických komplexoch, ktoré z nich dokázal extrahovať biológ Bína. Pri výskume spolupracoval s viacerými vedcami, okrem iného s Davidom Bínom z Biologického centra AV ČR. Výsledok merania publikoval časopis Nature Chemistry. Žídek povedal, že využil metódu, ktorá je schopná zaregistrovať aj extrémne rýchle procesy, k akým v rastlinách dochádza.

Žídek na toto meranie využil metódu ultrarýchlej spektroskopie, ktorá umožňuje zaznamenať procesy prebiehajúce v niekoľkých femtosekundách. „Na porovnanie hovorím, že keď si človek vezme vek vesmíru voči jednej minúte, tak je to rovnaký rozdiel, ako jedna minúta proti niekoľkým desiatkam femtosekúnd,“ povedal vedec. Bežnými detektormi sa také rýchle procesy merať vôbec nedajú. Podľa Žídka sa na to používa podobný trik ako pri fotení rýchleho pohybu s bleskom. „Ako blesk sa využívajú krátke pulzy svetla,“ uviedol.

Doteraz si vedci mysleli, že pri fotosyntéze sa energia šíri ako vlna. Žídek však ukázal, že to tak nie je a že to, čo vedca zmiatlo, boli vibrácie zapojených molekúl. V skutočnosti podľa neho vo fotosyntetických komplexoch v rastlinách fungujú „antény“, ktoré energiu zachytia a pošlú na miesto, kde sa uloží do chemických väzieb. Žídek sa zaoberá materiálmi, ktoré premieňajú svetelnú energiu na chemickú alebo elektrickú, od roku 2010. Zaujímajú ho nielen fotosyntetické komplexy, ale aj fotovoltické články.

Na výskume a článku v Nature Chemistry sa podieľalo celkom osem vedcov na čele s Erling Thyrhaugom z univerzity v Lunde. Žídek sa spolu s ďalšími fyzikmi z tímu venoval experimentálnemu meraniu.

#biológia #fotosyntéza
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku