Archeologický prieskum odhalil základy pôvodného zbúraného kaštieľa

Pôdorysy zahĺbených sídliskových objektov z doby bronzovej a doby rímskej či novoveku, odhalené základy pôvodného kaštieľa, úlomky keramických nádob, ale aj kostry zvierat.

24.08.2018 16:55
debata
Foto: Úrad vlády SR.
uradurad

Ide o aktuálne nálezy v rámci archeologického prieskumu v areáli NKP Rusovce, ktorý sa začal v polovici júla.

Výskum prebieha v deviatich sektoroch, ktoré boli identifikované prostredníctvom geofyzikálneho prieskumu a realizuje ho Trnavská univerzita, Katedra klasickej archeológie, pod vedením Doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika (osoba s osobitnou odbornou spôsobilosťou vykonávať archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov) spolu so študentmi univerzity a zmluvným partnerom na výkopové práce.

Foto: Úrad vlády SR
uradvlady1

„Pre archeológa sú všetky nálezy pri archeologickom prieskume historicky bohatého miesta, ktorým Rusovce bezpochyby sú, dôležité. Veľmi ma nadchlo, že sme v priestore pred kaštieľom na mieste bývalej fontány objavili základy pôvodného kaštieľa, ktorý tam stál cca od 16.-17.storočia. O existencii pôvodného kaštieľa sme síce vedeli, avšak až teraz sa nám podarilo ho lokalizovať. Z pôvodného, neskôr zbúraného kaštieľa, sa zachovali jeho pivnice hlboké niekoľko metrov. Potešil mi ma tiež nálezy z rímskej doby – zvyšky rímskych obydlí, úlomky luxusnej keramiky Terra Sigillata, ako aj náboje do praku, ktorými rímski vojaci bojovali proti barbarom,“ hovorí archeológ Erik Hrnčiarik.

debata chyba
Viac na túto tému: #vykopávky #archeológia #kaštieľ Rusovce #keramické nádoby