Viete, čo znamenajú symboly a značky na plastových obaloch a výrobkoch?

Poznať značky a symboly uvedené na plastových obaloch a výrobkoch je pre spotrebiteľa dôležité.

14.11.2018 14:14
odpad, triedenie odpadu, plasty, papier, sklo Foto:
Poznať značky a symboly uvedené na takýchto druhoch výrobkov je pre spotrebiteľa dôležité.
debata
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – Národné referenčné centrum (NRC) a Laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami pripravili pre verejnosť informačný materiál, ktorý uľahčuje orientáciu vo svete značiek a symbolov uvádzaných na plastových obaloch (fólie, PET fľaše, misky, tácky) a plastových výrobkoch (dózy na potraviny, poháre, misky, kuchynské pomôcky – naberačky, obracačky).

Informujú napríklad o tom, ktoré plastové obaly a výrobky sú určené na ohrev alebo umývanie v umývačke riadu, možno tiež cez ne vyčítať, pri akých teplotách mrazu sa môžu skladovať, určujú i stanovený rozsah teplôt, pri ktorých je použitie takýchto výrobkov bezpečné. Symboly a značky informujú spotrebiteľa aj o materiálovom zložení daného plastového obalu či výrobku.

Ako majú byť symboly a značky uvedené

Symboly a značky musia byť uvedené výrazne a v slovenskom jazyku, je dôležité, aby boli zreteľne čitateľné.

Symboly a značky na plastových obaloch. Foto: UVZ SR
01 Symboly a značky na plastových obaloch.

Kde symboly a značky hľadať

  • priamo na obalových materiáloch alebo na plastových výrobkoch
  • na etikete pripevnenej k obalovým materiálom alebo k plastovým výrobkom
  • na oznámení v bezprostrednej blízkosti obalových materiálov alebo plastových výrobkov, ktoré je pre kupujúceho zreteľne viditeľné
Prehľad symbolov a značiek. Foto: UVZ SR
02 Prehľad symbolov a značiek.

Čo musia spĺňať plastové obaly a výrobky pri umiestňovaní na trh

  • musia byť vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli:
  • ohroziť zdravie ľudí
  • spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín
  • spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností

Výrobca alebo dovozca je povinný uvádzať konkrétne pokyny, ktoré sa majú dodržiavať pri bezpečnom a vhodnom používaní výrobkov určených na styk s potravinami. Pre správne použitie a minimalizovanie ohrozenia zdravia ľudí je potrebné, aby spotrebitelia dodržiavali pokyny uvedené formou značiek a symbolov. Pokyny k správnemu a bezpečnému použitiu môžu byť uvedené aj slovne (napr. nepoužívať v mikrovlnnej rúre, nepoužívať v umývačke riadu atď.).

Aké je činnosť NRC a Laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

Laboratórne vyšetruje a hodnotí bezpečnosť materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a pitnou vodou a usmerňuje úradné kontroly pre túto oblasť v rámci všetkých RÚVZ v SR.

Toto pracovisko umiestnené v RÚVZ so sídlom v Poprade poskytuje v problematike materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a pitnou vodou aj konzultácie týkajúce sa legislatívnych požiadaviek, úpravy technologického procesu, využitia nových látok pri výrobe či vývoji nových typov obalových materiálov.

NRC a Laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, minulý rok na základe požiadaviek, laboratórne vyšetrilo a hodnotilo bezpečnosť 1607 vzoriek, pričom vykonalo viac ako 20.000 analýz. V rámci úradných kontrol laboratórne vyšetrilo a odborne posúdilo 134 výrobkov, z toho dva označilo za nebezpečné s tým, že boli prijaté opatrenia na trhu. Vlani vykonalo 131 odborných konzultácií pre fyzické a právnické osoby a odborných pracovníkov RÚVZ v SR.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, NRC a Laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami; www.ruvzpp.sk, Referát komunikačný ÚVZ SR
debata chyba
Viac na túto tému: #teplota #plasty #skladovanie #umývanie #symboly a značky #plastové výrobky