Deň Zeme: Koronakríza ako šanca pre planétu Zem

Pandémia koronavírusu síce výraznou mierou obmedzila spoločenský život, no spomalenie až zastavenie stále rastúceho spoločenského tempa sa v dobrom smere odráža na životnom prostredí.

22.04.2020 10:08
zem-shutterstock 1251305182 Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Zo sledovania Európskej environmentálnej agentúry v Kodani vyplýva, že obmedzenia v doprave a priemysle znížili hladiny oxidu dusičitého a oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú kyslé dažde, smog a skleníkové plyny (obr. 1).

Hladiny koncentrácie oxidu dusičitého (NO2) v... Foto: © ECMWF, 2020
roma Hladiny koncentrácie oxidu dusičitého (NO2) v Taliansku.

„Všetky doterajšie opatrenia sa už v priebehu niekoľkých týždňov premietli do nižšieho znečistenia ovzdušia, čo potvrdzujú aj satelitné snímky Európskej vesmírnej agentúry. Podľa služby monitorovania atmosféry Copernicus sa v priemyselnom a zaľudnenom severnom Taliansku potvrdil trend znižovania oxidu dusičitého približne o 10% za týždeň od konca februára do konca marca,“ povedala Zita Izakovičová, riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV.

K znižovaniu zaťažovania životného prostredia v tomto období asi najvýraznejšie prispelo obmedzenie intenzity dopravy, najmä leteckej.

„Letectvo je jedným z najrýchlejšie rastúcich zdrojov emisií skleníkových plynov. Priame emisie z leteckej dopravy predstavujú asi 3 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ a viac ako 2 % svetových emisií. V roku 2020 sú globálne ročné emisie z medzinárodnej leteckej dopravy už približne o 70 % vyššie, ako to bolo v roku 2005. Kým v roku 1993 počet leteckých pasažierov bol 350 miliónov, podľa Eurostatu ich počet vzrástol v roku 2018 na 1,106 miliárd,“ povedala Viktória Miklósová z Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Počty letov sa počas pandémie po celom svete výrazne znížili. Obmedzenie leteckej dopravy prispelo značnou mierou k zníženiu množstva emisií oxidu uhličitého.

„Zníženie produkcie znečisťujúcich látok sa prejaví nielen na zlepšení kvality ovzdušia ale následne aj na ostatných zložkách životného prostredia – vode, pôde a tiež na ekosystémoch. Podobne to môže byť aj pokiaľ ide o chorobnosť a úmrtnosť obyvateľstva, nakoľko znečistené ovzdušie podporuje výskyt mnohých civilizačných ochorení. Vedci z Talianska uvádzajú, že vysoká miera úmrtnosti na Covid-19, ktorá sa pozoruje na severe krajiny, koreluje s najvyššou úrovňou znečistenia ovzdušia,“ povedala Magdaléna Bezáková z Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Povrchové koncentrácie oxidu dusičitého v...
januar Povrchové koncentrácie oxidu dusičitého v Európe, porovnanie medzi 31. januárom a 15. marcom 2020.

22. apríla si už od roku 1970 pripomíname Deň Zeme, ktorý spoločnosti zrkadlí našu závislosť na prírode, na zdrojoch, ktoré nám poskytuje planéta a tiež poukazuje na dôsledky, ktoré spôsobujeme. Téma tohtoročného Dňa Zeme je Klimatická zmena. Ústav krajinnej ekológie SAV sa rozhodol pri tejto príležitosti zorganizovať súťaž pre školské kolektívy na tému: „Koronakríza ako šanca pre planétu Zem“.

„Súťaž je určená kolektívom žiakov II. stupňa základných škôl a študentom stredných škôl, ktorých úlohou je vytvoriť prezentáciu ako kolektívne dielo spolužiakov. Forma a obsah je dobrovoľná, vznikať môžu jednoduché texty až multimédiá, pričom najoriginálnejšie práce budú odmenené zaujímavými „ekologickými cenami“. Školáci tak možno objavia nové schopnosti a vlohy, ktorými ovplyvnia myšlienky ďalších členov kolektívu a spolu vytvoria dielo, ktoré inšpiruje spoločnosť,“ povedal Juraj Lieskovský z Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Foto: SAV
Bez nazvu

Pre jednotlivcov je určená súťaž o najkrajší list Ľudstvu od matky Zeme. Podobne aj tu budú najoriginálnejšie práce odmenené a budú publikované formou brožúry. Príspevky do oboch súťaží je potrebné zaslať do 10. mája 2020 na adresu directorile@savba.sk.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Zem #planéta #Deň Zeme #koronavírus #Covid-19