Slovenskí vedci: Ihličnany enormne ubúdajú

Vedci zo Slovenskej akadémie vied upozorňujú, že ihličnany sú dôležitým prvkom slovenských lesov a ich ubúdanie v súvislosti so zmenou prostredia, nárastom teplôt, sucha a premnoženia hmyzích škodcov je enormné.

12.01.2021 07:43
Stromy / Les / Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (12)

„Environment, v ktorom žijeme spolu s inými organizmami, má obrovský vplyv na rozvoj našich schopností, mieru odolnosti a adaptívne procesy. Schopnosť jednotlivých druhov prežiť pod vplyvom meniacej sa klímy silne závisí na variabilite konkrétnych odoziev práve vo vnútri druhu. Spolu s kolegami sa v rámci viacerých domácich a medzinárodných projektov (CLIMO – CSF Climate Smart Forestry – klimaticky orientované lesníctvo) zaoberáme aj výskumom európskych populácií smreka,“ povedala Gabriela Jamnická z Ústavu ekológie lesa SAV.

Vedcom sa potvrdilo, že čím vyššie ihličnany rastú, tým sú odolnejšie. „Zistili sme, že populácie z vyšších nadmorských výšok, alebo okrajových oblastí, kde sú „tvrdšie“ podmienky na život, si vytvorili lepšie obranné mechanizmy voči negatívnym vplyvom prostredia. Tieto mechanizmy by mohli efektívne využiť aj v budúcnosti, napríklad pri vysporiadaní sa s dlhším obdobím sucha – modifikáciou bunkových membrán, akumuláciou špecifických látok a proteínov, hustotou prieduchov, efektívnejšou fotochemickou účinnosťou, množstvom a pomerom ochranných monoterpénov, či efektívnejším využitím vody,“ dodala Gabriela Jamnická.

Vedci veria, že tieto „zelené“ symboly Vianoc prežijú v stredoeurópskom priestore, aj za pomoci mechanizmov, ktoré budú využívať výber odolnejších alebo adaptabilnejších genetických zdrojov.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #hmyz #vedci #lesy #ihličnany