Tohtoročný Svetový deň vody je venovaný významu podzemnej vody

Svetový deň vody, ktorý každoročne pripadá na 22. marec, poukazuje na dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej vody pre každého človeka na Zemi.

22.03.2022 09:40
voda, piť vodu, pitný režim Foto:
debata

Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1992 na konferencii OSN v Riu de Janeiro.

Pripomína sa od roku 1993 v súlade s odporúčaniami konferencie OSN. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody. Ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody je podzemná voda ako najvýznamnejšia kategória vôd z hľadiska ich využívania človekom.

studňa Čítajte aj Nechajte si skontrolovať kvalitu vody v studniach. Tabuľka vám ukáže, kam s ňou zájsť

Podzemná voda je najhodnotnejším zdrojom pre zásobovanie pitnou vodou a sanitáciu, pre poľnohospodárstvo, priemysel a ekosystémy. V budúcnosti bude táto voda zohrávať kľúčovú úlohu pri uspokojovaní potrieb rastúcej populácie a tiež v procese prispôsobovania sa klimatickým zmenám. OSN preto vyzýva všetky krajiny sveta v súvislosti s trvalým udržaním tohto vzácneho zdroja na spoluprácu aj prostredníctvom aktivít súvisiacich so Svetovým dňom vody.

Využívanie podzemnej vody za posledných 50 rokov výrazne stúplo. Ľudské aktivity na mnohých miestach nadmerne využívajú a znečisťujú podzemné vody, aj preto je stále viac potrebné udržiavať rovnováhu medzi potrebami ľudí a planéty. Vážnym problémom je aj znečisťovanie podzemných vôd, pretože ich sanácia je zložitý, finančne nákladný a na čas náročný proces.

klimaticke zmeny Čítajte aj Žiadna krajina vlani nesplnila podmienky WHO pre kvalitu ovzdušia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody na nakrútenie minútového videa, v ktorom jeho autori vyjadrujú, aký význam má podzemná voda. O problematike podzemnej vody pripravujú Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Program OSN pre životné prostredie (UNEP) webinár s názvom „Obnova sladkej vody“. V decembri 2022 sa uskutoční aj summit OSN o podzemných vodách.

Na Slovensku je vlastníkom podzemných vôd Slovenská republika (SR). Štát tak zabezpečuje ochranu ich kvality a tiež racionálne využitie. Prednostne sú podzemné vody určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Podzemná voda je hlavným zdrojom pitnej vody na Slovensku. Až 82 percent pitnej vody pochádza totiž z podzemných zdrojov. Najdôležitejšou oblasťou akumulácie podzemných vôd na Slovensku je Žitný ostrov.

Zdroje: savesk.sk; www.worldwaterday.org; www.un.org

debata chyba
Viac na túto tému: #voda #Zem #Svetový deň vody #podzemná voda