Dnes svoj medzinárodnný deň oslavujú rastliny. Slovenskí vedci zistili, ako znížiť toxicitu niklu v nich

Vedeli ste, že aj rastliny majú svoj medzinárodný deň? Je ním 13. apríl, ktorý upozorňuje na nutnosť doceniť význam zelených pľúc zeme pre život.

13.04.2023 08:07
kukurica Foto:
debata

Ako znížiť toxicitu niklu v rastlinách? Na to hľadali odpoveď vedci z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied.

Pozitívny vplyv prospešného prvku kremíka (Si) pri potláčaní negatívnych prejavov rôznych, predovšetkým toxických kovov a polokovov, ako napr. kadmium (Cd), olovo (Pb), antimón (Sb) či arzén (As) je už dnes pomerne známy. Doteraz však neboli dostupné informácie o jeho vplyve na toxicitu spôsobenú vysokými množstvami niklu (Ni), ktorý je životne dôležitým prvkom.

Ako obmedziť potenie? Pomôžu aj domáce recepty z bylín a zeleniny Čítajte aj Vystavenie sa potu iných ľudí môže podľa štúdie pomôcť znížiť sociálnu úzkosť

Preto tím vedcov z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (v. v. i.), sledoval vplyv jeho vysokých koncentrácií na korene mladých rastlín kukurice.

Nikel na korene pôsobil rôzne dlhý čas (24, 48 a 72 hodín). Zistilo sa, že nadmerná koncentrácia pôsobí negatívne na ich rast a vývin. Došlo k zvýšeniu a stimulácii tvorby bariér v koreňoch, ktoré plnia funkciu kontroly príjmu prvkov do nadzemných častí. Pridanie Si zmenilo anatomické štruktúry koreňa, a tým zmiernilo negatívne pôsobenie Ni na rastlinu.

Ukázalo sa, že pravdepodobné mechanizmy, ktorými Si pomáha prekonávať nepriaznivé pôsobenie nadbytku niklu na rastliny kukurice sú: 1. zvýšená integrita bunkových membrán a 2. nižšia produkcia niektorých reaktívnych foriem kyslíka, s čím súvisí pokles vyplavenia elektrolytov z buniek, ako aj stimulácia antioxidačného systému na báze askorbátu.

Výsledky experimentov prispeli k objasneniu a pochopeniu mysterióznej úlohy kremíka pri prekonávaní abiotického stresu v rastlinách.

mars Čítajte aj Zemiaky sú lepší stavebný materiál ako ľudská krv. Budú ideálnou hmotou na Marse?

Intenzívny výskum pôsobenia kremíka na zmiernenie dôsledkov niektorých abiotických stresov, ako napr. sucho alebo zasolenie v posledných rokoch viedol k aplikácií rôznych prípravkov na jeho báze, ktoré pozitívne ovplyvnili pestovanie niektorých plodín, ako je ryža, bambus alebo cukrová trstina.

Narastajúca miera kontaminácie životného prostredia nás núti študovať mechanizmy potenciálneho využitia kremíka pri zmierňovaní dôsledkov nadmerného množstva toxických kovov v prostredí, čím sa aj my snažíme prispieť k tejto snahe vedcov na celom svete.

debata chyba
Viac na túto tému: #príroda #Zem #kukurica #rastliny #nikel