Kedy je aktívne vlastné ja? Objav vedcov pomôže lepšie porozumieť schizofrénii

Objav vedcov z Národného ústavu duševného zdravia (NUDZ) v Klecanoch pri Prahe pomôže lepšie porozumieť schizofrénii. "Pri experimente za využitia magnetickej rezonancie zistili, aké oblasti mozgu sú aktívne pri prežívaní vlastného ja," informoval hovorca ústavu Jan Červenka.

19.04.2017 11:41
psychika, duša, duševná choroba, schizofrénia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prvé výsledky vedeckej štúdie boli publikované v časopise Schizophrenia Bulletin. Na štúdii sa podieľali aj ďalšie inštitúcie, napríklad pražský Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) alebo 3. lekárska fakulta Karlovej univerzity.

Ľudia so schizofréniou majú narušenú schopnosť rozlíšenia, aké aktivity vznikajú na podklade našej vedomej činnosti a aké nie. Do vedeckého experimentu s vyšetrením magnetickou rezonanciou sa zapojilo 35 zdravých dobrovoľníkov a 35 pacientov s prvou epizódou schizofrénie. „Pokusné osoby mali v rámci výskumu za úlohu rozlíšiť, či pohyb kurzorom, ktorý pri vyšetrení magnetickou rezonanciou vykonávajú pomocou joysticku a sledujú na obrazovke počítača, je robený nimi samotnými, alebo či je nejakým spôsobom ovplyvňovaný výskumníkom z vedľajšej miestnosti,“ uviedol jeden z autorov výskumu Filip Španiel z NUDZ.

Pre kontrolu nad pohybom kurzora musia byť aktivované jasne vymedzené oblasti mozgu. Táto schopnosť je ale u chorých výrazne potlačená, preto dobrovoľníci s prvou epizódou schizofrénie mali v teste výrazne horšie výsledky ako zdravá skupina.

Starší výskum ukázal, že mozog sa skladá z mnohých desiatok vzájomne sa ovplyvňujúcich neuronálnych sietí. Českí vedci v novej štúdii preukázali, že vzájomné prepínanie dvoch z nich je zodpovedné za prežívanie vlastného ja. Prepínačom týchto sietí je veľkosťou nerozsiahla, hlboko vnorená oblasť mozgu s názvom inzula.

„V rámci testu ,jastva' sme pomocou ďalšej techniky na báze magnetickej rezonancie zistili, že narušenie bunkového metabolizmu v tejto oblasti jasne určuje schopnosť odlíšiť svoj pohyb od pohybu cudzieho subjektu. Domnievame sa, že tento nález pomôže objasniť nielen príčiny príznakov pri schizofrénii, napomôže nám aj odhaliť základné otázky fungovania našich mozgov a pomôže objasniť, kde v mozgu sídli naše ,jastvo',“ doplnil Španiel.

debata chyba
Viac na túto tému: #schizofrénia