Pesticídy zvyšujú riziko cukrovky a obezity

Myši, ktoré boli počas jedného roka vystavené priemerným dávkam pesticídového kokteilu, dostali cukrovku. Poznatky sa zhodujú aj so štúdiami u ľudí.

06.08.2018 10:33
debata
Pripravte si obed, ktorý môžete jesť aj na... Foto: SHUTTERSTOCK
obed, strava, jedlo, jedálniček, Pripravte si obed, ktorý môžete jesť aj na cestách.

Je čoraz ťažšie spochybňovať existenciu vplyvu pesticídov, ktoré sa k človeku dostávajú v potravinách. Píše o tom francúzsky denník Le Monde.

Štúdia vypracovaná francúzskym Národným ústavom pre agronomický výskum (INRA) a Národným ústavom pre zdravie a lekársky výskum (INSERM) ukazujú, že hlodavce mužského pohlavia, ktoré boli pravidelne kŕmené zmesou so šiestimi bežnými pesticídmi, a to v množstve považovanom za bezrizikové, naberali veľa na váhe, zvyšoval sa u nich podiel tukových buniek a vznikala cukrovka.

Samice mali menej výrazné prejavy

Myšie samice zase boli postihnuté inými, menej výraznými, prejavmi. Je to prvýkrát, čo vedci ukázali, ako zmes fytosanitárnych produktov, ktoré sa teraz používajú, vyvoláva obezitu a cukrovku. Tieto údaje sú podľa autorov výskumu ešte dôležitejšie preto, že sa zhodujú s ďalšími údajmi organizácie NutriNet.

Štúdia tejto organizácie, ktorá sleduje potravinové návyky viac ako 50 000 ľudí, ukázala v roku 2013 a potom v roku 2017, že najväčší spotrebitelia biopotravín sú vystavení menšiemu riziku nadváhy či obezity a rozvoju metabolického syndrómu, ktorý predchádza vzniku cukrovky druhého typu.

Vedci z INRA kŕmili 52 týždňov myši zmesou najbežnejších pesticídov, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v zelenine a ovocí. Hlodavce dostávali prijateľnú dennú dávku, ktorú vypočítal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a ktorá podľa neho nevytvára žiadne riziko. Jeden rok u myší zodpovedá asi tridsiatich rokom u človeka.

Samce mali nadváhu a netoleranciu glukózy

Po šiestich mesiacoch experimentu vedci u samcov pozorovali nadváhu. Na konci pokusu nabrali samčeky živené pesticídmi asi dvakrát toľko na váhe ako kontrolné myši. Rovnako u nich narástla tuková hmota a netolerancia glukózy, ktorá vznikla už po štyroch mesiacoch. Myši dostávali bežnú stravu, ktorá nemala viesť k ich priberaniu.

U myších samíc tieto poruchy neboli zistené, okrem ľahkej hyperglykémie na záver pokusu.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydá na tento rok svoje prvé hodnotenie pôsobenia pesticídov na štítnu žľazu a nervový systém. EFSA však neoznámila, či tieto nové výskumy budú znamenať prehodnotenie teraz platných prijateľných dávok pre šesť testovaných pesticídov (ide o ziram, chlorpyrifos, imidacloprid, boskalid, thiophan a kaptán).

Vedci skúmajú úlohu estrogénov

Vedci sa navyše pokúsili osvetliť rozdiely v reakcii samcov a samíc. Zdôraznili význam proteínu zapojeného do bunkovej detoxikácie. Použili geneticky modifikované myši, ktoré boli zbavené tohto proteínu, a pokus zopakovali. Tentoraz nebol žiadny rozdiel v priberaní na váhe medzi samcami vystavenými príjmu pesticídov a kontrolnými zvieratami.

U samíc sú pravdepodobne zapojené iné mechanizmy. Vedci skúmajú ochrannú úlohu hormónov estrogénov.

Počet ochorení diabetom rýchlo rastie vo všetkých krajinách. Podľa Medzinárodnej federácie diabetu bolo vlani vo svete 425 miliónov diabetikov, teda každý dvanásty dospelý. Na vzniku cukrovky sa podieľa mnoho faktorov, predovšetkým príliš výdatná strava, sedavý spôsob života a znečistenie životného prostredia. Tento posledný faktor je predmetom rastúceho počtu výskumov v celom svete.

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravie #cukrovka #biopotraviny #vedecká štúdia #pesticídy #myši