Prečo sa nemôžeme rozhodnúť, čo zjesť?

Ak ste sa niekedy pristihli, ako sa pozeráte na dlhý jedálny lístok v reštaurácii a ste úplne neschopní sa rozhodnúť, čo si objednáte na obed, potom ste zažili to, čo psychológovia nazývajú zahltenie možnosťami.

15.10.2018 12:00
obed, večera, reštaurácia, čašníčka, servírka,... Foto:
Nemožnosť rozhodnúť sa, čo si dať na obed môže znieť triviálne, ale zahltenie možnosťami voľby môže mať občas vážne následky.
debata
Mozog postavený pred ohromné množstvo obdobných možností má problém rozhodnúť sa, napísal server Medicalexpress.

Štúdia vykonaná v Kalifornii pred takmer 20 rokmi tento efekt pekne ilustruje. V jej rámci vedci pripravili v obchode stôl s ponukou vzoriek džemov pre zákazníkov. Niekedy bolo na stole 24 vzoriek, inokedy len šesť. Keď bol stôl zaplnený 24 vzorkami, boli ľudia ochotnejší ich ochutnať – ale zároveň boli menej náchylní si niektorý z ponúkaných džemov kúpiť. Keď bolo na stole len šesť džemov, zákazníci viac váhali, či sa pri nich zastaviť. Ale ak to urobili, potom s desaťnásobne vyššou pravdepodobnosťou nejaký džem kúpili.

Zahltení možnosťami

Nemožnosť rozhodnúť sa, čo si dať na obed alebo aký džem si kúpiť, môže znieť triviálne, ale zahltenie možnosťami voľby môže mať občas vážne následky, hovorí Colin Camerer, profesor behaviorálnej ekonomiky na Kalifornskom technologickom inštitúte.

Ako príklad uvádza švédsku čiastočnú privatizáciu dôchodkového systému. Vláda umožnila občanom presunúť časť svojich úspor na dôchodok do súkromných fondov. Poskytla im stovky fondov, z ktorých si mohli vybrať, a spustila veľkú propagačnú kampaň povzbudzujúcu obyvateľov, aby sa sami rozhodli. Najprv sa takmer 70 percent dospelej populácie, ktorej sa táto možnosť týkala, ujala aktívnej úlohy pri výbere fondu. Ale ich počet rýchlo klesal. Po desiatich rokoch sa len asi jedno percento Švédov patriacich do danej kategórie aktívne rozhodovalo o tom, kam uložiť svoje peniaze na dôchodok.

Teraz sa Camerer rozhodol vykonať štúdiu, aby zistil, ktoré časti mozgu sú za podobné rozhodovanie zodpovedné, a koľkým možnostiam dáva mozog prednosť, keď sa o niečom rozhoduje. V rámci štúdie dostali dobrovoľníci na výber obrázky malebnej krajiny, ktoré si mohli dať vytlačiť na nejaký predmet – napríklad hrnček. Každý účastník dostal na výber zo série obrázkov, ktoré obsahovali šesť, 12 alebo 24 snímok. Počas rozhodovania im vedci snímali mozgovú aktivitu pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI).

Viac možností, viac odmien?

Skeny fMRI odhalili mozgovú aktivitu vo dvoch častiach – v prednej cingulárnej kôre (ACC), kde sa zvažujú potenciálne náklady a výhody rozhodnutia; a aktivovalo sa tiež striatum – hlboká oblasť šedej hmoty vnútri hemisfér koncového mozgu. Táto časť mozgu je zodpovedná za stanovovanie hodnoty, vysvetlil Camerer. Aktivita v týchto dvoch oblastiach bola najvyššia u účastníkov, ktorí mali na výber zo 12 možností, a najnižšia u tých, ktorí sa rozhodovali medzi šiestimi alebo medzi 24 možnosťami.

Podľa Camerera je tento vzorec aktivity zrejme výsledkom interakcie striata a ACC pri zvažovaní potenciálu na odmenu (teda obrázku, ktorý bude na hrnčeku najkrajší) a zároveň množstvo práce, akú bude musieť mozog vyvinúť, aby zvážil ponúkané možnosti. Ako sa zvyšuje počet možností, zvyšuje sa aj potenciálna odmena – ale v istom bode sa jej príťažlivosť zníži nutnosťou zvýšiť úsilie pri výbere. „Chápeme to tak, že najlepšia možnosť z dvanástich je pravdepodobne dosť dobrá a výber z 24 už nebude takým veľkým zlepšením,“ povedal Camerer. A zároveň sa zvýši množstvo snahy, ktorú budeme musieť vyvinúť na zváženie všetkých možností.

Inými slovami duševné úsilie a potenciálna odmena sa musia dostať do bodu, keď odmena nie je príliš nízka a snaha o jej výber nie je príliš vysoká. Dvanástka však podľa Camerera nie je žiadnym magickým číslom pre ľudské rozhodovanie. Podľa jeho odhadov sa ideálny počet možností k výberu pohybuje niekde medzi ôsmimi a pätnástimi, a to na základe subjektívne vnímanej hodnoty odmeny, nemožného zváženia všetkých možností a individuálnych vlastností jednotlivca.

debata chyba
Viac na túto tému: #jedlo #reštaurácia #jedálny lístok #objednávka