Nerovný prístup k zdravotnej starostlivosti škodí všetkým

Pred 30 rokmi epidemiológ Michael Marmot preukázal súvislosť medzi sociálnymi podmienkami a dobrou fyzickou a duševnou kondíciou populácie i dĺžkou života.

06.03.2020 10:34
zdravie, zdravá strava, jedlo, zdravé jedlo,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Všetko, čo sa týka nerovnosti v otázke zdravia, je možné zmeniť. Je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre tých, ktorí nemôžu naplno žiť, píše taliansky denník Corriere della Sera. Sociálna nespravodlivosť zabíjala ľudí vo veľkom meradle, uviedol Marmot.

Sociálne determinanty zdravia, teda spoločenské a ekonomické okolnosti ovplyvňujúce zdravie, sú výživa, vzdelanie a spoločenské postavenie.

Napríklad vzdelanie ovplyvňuje zdravotný stav dvoma spôsobmi. Predovšetkým pomáha ľuďom rozvíjať schopnosti, ktoré sú dôležité pre každý aspekt života, či už ide o to, ako sa vysporiadať s byrokraciou, alebo o plánovaní vlastnej budúcnosti.

Tieto sociálne schopnosti sú dôležité pri rozhodovaní o ďalšom zdravie. Ste v práci stresovaní? Tieto schopnosti vám pomôžu stres zvládnuť. Po druhé, vzdelanie poskytuje lepšie pracovné príležitosti, vyšší príjem a lepšie životné podmienky, ktoré sú pre zdravie dôležité.

A pokiaľ ide o nezamestnanosť? Strata práce znamená finančnú stratu: stratu peňazí, ktoré nám dávajú možnosť žiť zdravo. Nezamestnanosť tiež znamená stratu všetkých pozitívnych aspektov, ktoré práce ponúka: zmysel života, osobnostný rozvoj, sociálne vzťahy a postavenie. To všetko je pre zdravie dôležité.

Nedostatok peňazí ohrozuje zdravie

Keď nemáte peniaze, aby ste nakŕmili svoje deti, nemôžete byť „kompetentní“. To môže zdravie nepochybne ohroziť. Z hľadiska psychosociálneho je dôležité mať kontrolu nad svojím životom.

Dôkazy o tom, že chýbajúca kontrola súvisí so zlým zdravím, poskytuje epidemiológia, psychobiológia aj štúdie na zvieratách. Pokiaľ ide o politiku, je treba mať možnosť situáciu ovplyvňovať. Potom je pravdepodobnejšie, že výsledky budú pre zdravie pozitívne.

V auguste 2008 vydal výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zaoberajúci sa sociálnymi činiteľmi zdravia správu, ktorá pozývala na vyrovnanie rozdielov v oblasti zdravia. Je však ťažké hodnotiť, do akej miery sa to podarilo. Vo svete sa stalo veľa vecí, aby bolo možné hovoriť o výsledkoch dosiahnutých na globálnej úrovni. Pod vplyvom tejto správy sa však zrodili ďalšie výbory v Európe, v Amerike a v Stredomorí.

Informácie zdravotný stav zlepšujú

Doteraz panuje názor, že zdravie závisí od prístupu k zdravotnej starostlivosti. Je na novinároch a ďalších expertoch na komunikáciu s verejnosťou, aby tlmočili vedecké dôkazy spôsobom, ktorý je zrozumiteľný.

Tím Michaela Marmota nedávno publikoval správu o situácii na poli zdravia v Británii. Tam nerovnosť v zdravotnom stave obyvateľov vzrástla a v najchudobnejších krajoch krajiny poklesla dĺžka života.

Informácie o zdravie sa výrazne zlepšili. Veľkým problémom pre väčšinu krajín sú sanitárne nerovnosti, zdravie zhoršené do určitej miery sociálnym postavením: vzdelaním, príjmom, spôsobom bývania.

Ako jednotlivci môžeme do istej miery na odstraňovanie nerovností prispieť. Každý z nás môže usilovať o vytváranie súdržnejších a udržateľnejších komunít a presviedčať politiky o nevyhnutnosti zmeniť politiku tak, aby sme dospeli k odstráneniu nerovností. Individuálna činnosť má väčšiu nádej na úspech skôr na úrovni mesta ako na celoštátnej úrovni.

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravie #dĺžka života #kondícia #epidemiológ