Štúdia: Zmeny v črevnom mikrobióme hrajú úlohu pri vývine autizmu

Mohlo by to, čo sa deje v bruchu dieťaťa, určiť, či sa u neho vyvinie autizmus?

15.04.2021 06:00
autizmus, chlapec, dieťa, smútok, Foto:
Ilustračná fotografia.
debata (2)

Z novej štúdie vyplýva spojitosť medzi črevným mikrobiómom a symptómami poruchy autistického spektra. Výskumníci z Colorada zistili, že bakteriálne zmeny v bruchu predpovedali výkyvy v správaní medzi pacientmi.

„Časom sme u jednotlivca pozorovali, že zmeny v mikrobióme súviseli so zmenami v správaní,“ hovorí autorka štúdie Catherine Lozuponová, mikrobiologička na Coloradskej univerzite. „Ak chceme pochopiť spojitosť medzi črevným mikrobiómom a autizmom, potrebujeme väčšiu spoluprácu medzi rozličnými regiónmi a centrami, aby sme získali naozaj dôkladné informácie o tomto spojení, ktoré by sa dali zovšeobecniť.“

Výskumníci porovnali črevné mikrobiómy pacientov s diagnózou autizmu s „neurotypickými“ osobami, teda s ľuďmi s neautistickým správaním. Tím uskutočnil prieskum v Colorade a Arizone. Zaujímavým zistením bolo, že črevné baktérie účastníkov sa značne líšili podľa toho, v ktorom štáte žili. Navyše, u autistických osôb z Arizony sa prejavilo oveľa viac žalúdočno-črevných symptómov.

Autori štúdie zverejnenej v časopise mSystems monitorovali niekoľko mesiacov zmeny v mikrobióme účastníkov a tiež zmeny v ich správaní, napríklad, čo sa týka reči alebo pohybov. „Pýtali sme účastníkov, čo jedli v minulom týždni a taktiež, aké mali žalúdočno-črevné symptómy. Dostali sme fekálne vzorky, aby sme mohli skúmať mikrobióm. Zhromaždili sme všetky tieto dáta, aby sme zistili, ako medzi sebou súvisia,“ vysvetľuje Dr. Lozuponová.

Z dlhodobého výskumu vyplynulo, že zmeny v sociálnom správaní u autistov, ako je letargia a sociálna izolácia, mali časovú súvislosť s rôznymi bakteriálnymi výkyvmi v bruchu.Taktiež pokles v rozmanitosti mikrobiómu mal spojitosť s následným „zhoršením neprimeranej hovorovej reči.“

„Potrebujeme ďalší výskum, ale naša práca ukazuje, že črevný mikrobióm hrá úlohu pri vyprovokovaní symptómov u detí s poruchou autistického spektra,“ uzatvára Dr. Lozuponová. „Potvrdzuje to fakt, že črevný mikrobióm by mohol byť cenným terapeutickým cieľom u detí s poruchou autistického spektra. Viem, že niektoré laboratóriá skúšajú veci, ako je fekálna mikrobiálna transplantácia u týchto detí, a majú celkom sľubné výsledky.“

Server studyfinds.org dodáva, že v USA diagnostikujú poruchu autistického spektra u jedného z 54 detí . Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je u chlapcov štyrikrát väčšie riziko vývinu autizmu ako u dievčat.

2 debata chyba