Morseova abeceda symbolicky naposledy vyťukala SOS pred 20 rokmi

31.01.2019 08:47
SOS-shutterstock 455045401
Signál SOS - tri bodky (S), tri čiarky (O) a tri bodky (S) ako medzinárodný núdzový signál bol dohodnutý na medzinárodnej konferencii o bezdrôtovej telegrafii v Berlíne v októbri 1906. Autor:

Pred 20 rokmi, 1. februára 1999, Morseova abeceda symbolicky naposledy vyťukala tiesňové volanie o pomoc (SOS).

Signál SOS – tri bodky (S), tri čiarky (O) a tri bodky (S) ako medzinárodný núdzový signál bol dohodnutý na medzinárodnej konferencii o bezdrôtovej telegrafii v Berlíne v októbri 1906. Otcom samotnej morzeovky bol americký maliar Samuel Morse.

Zavedenie SOS (najčastejšie spájaného s prosbou Save Our Souls – Zachráňte naše duše) sa prejednávalo až do júna 1908, kedy ho schválili štáty zúčastňujúce sa námornej dopravy. Medzi prvými použila signál SOS britská osobná loď Slavonia, ktorá ho vyslala po tom, čo 10. júna 1910 narazila v blízkosti Azorského ostrova Flores na útes.

Signál bol zvolený preto, že bol v morzeovke ľahšie a rýchlejšie vysielateľný než jeho predchodca, signál cqd. S prechodom od telegrafie k prenosu hlasu ale praktický význam signálu SOS poklesol a postupne sa od neho upúšťalo. Začiatkom roku 1999 bolo oficiálne zrušené použitie Morseovej abecedy ako prostriedku tiesňového volania pre lode s výtlakom nad 300 ton. Telegrafné zariadenie na palubách týchto plavidiel bolo nahradené anténami satelitného a rádiového spojenia – globálnym námorným tiesňovým a bezpečnostným systémom (GMDSS).

Morseova abeceda ale úplne nezmizla. Pre svoju nenáročnosť sa využíva na signalizáciu v núdzových prípadoch, pri výcviku vojakov, námorníkov, a najbežnejšie v amatérskej rádiotelegrafii.

#telegrafia #núdzový signál #SOS #Morseovka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku