Európsky patent má byť po novom lacnejší a efektívnejší

20.02.2013 08:00
TECHNOLIGIE, MOBILY jpg
Ktorýkoľvek vynálezca bude môcť prostredníctvom Európskej patentovej organizácie požiadať o registráciu patentu. Autor:

Juhokórejská elektrotechnická spoločnosť Samsung, ktorá má silné výrobné a predajné postavenie aj na slovenskom trhu, používa softvér Android od Googlu na výrobu smartfónov podobných ikonickým iPhonom od Applu.

Konkurenčný boj sa však neodohráva len vo vývojových centrách a na pultoch predajní, ale aj v súdnych sieňach. Súboj právnikov oboch firiem o patenty sa tiahne už takmer dva roky a stále nemá jednoznačného víťaza.

Takéto veľké spory o ochranu duševného vlastníctva nie sú medzi veľkými korporáciami nijako zriedkavé. Už menej za ochranu svojich patentov bojujú menšie firmy či jednotliví výskumníci a vynálezcovia. Jedným z dôvodov je aj to, že malí podnikatelia si duševné vlastníctvo nechránia, ako aj to, že získanie patentu s platnosťou pre celú Európu je veľmi nákladné aj zdĺhavé.

Zmeniť by to mohli nové pravidlá pre jednotný patent v Európskej únii, ktorý po takmer tridsaťročnej diskusii schválil Európsky parlament. Náklady na registráciu patentu v novom systéme sa po tridsaťročnej diskusii znížia o 80 percent, čím sa zvýši konkurencieschop­nosť európskych spoločností oproti USA a Japonsku. Poslanci počas rokovaní s členskými štátmi o finálnom znení legislatívy presadili zníženie nákladov pre malé podniky a nový patentový systém prispôsobili ich potrebám.

„V súčasnosti už nie je postačujúca len schopnosť vyvinúť inovatívne technológie, čoraz častejšie sa omnoho dôležitejším stáva práve možnosť pomocou nich vyrábať. To znamená, že len ten, kto vlastní náležite ochránené know-how a technológie, ich môže legálne používať. Z tohto pohľadu je vlastníctvo patentov nesmierne dôležité, v prípade high-tech spoločností až kľúčové,“ hovorí profesor Ján Turňa, riaditeľ Centra vedecko-technických informácií, ktoré pomáha v procesoch ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.

Európski poslanci prostredníctvom troch samostatných hlasovaní schválili takzvaný patentový balík EÚ, ktorý pozostáva z nariadenia o jednotnej ochrane patentov, nariadenia v oblasti režimu prekladov a uznesenia o riešení patentových sporov, informoval portál EurActiv. „Duševné vlastníctvo sa nesmie končiť na hraniciach. Cesta k zavedeniu úniového patentu bola dlhá a náročná, nakoniec však stála za námahu,“ uviedol Bernhard Rapkay, spravodajca návrhu o jednotnej ochrane patentov. „Toto hlasovanie je dobrou správou pre ekonomiku EÚ, ale najmä pre európske malé a stredné podniky,“ dodal.

Súčasný patentový systém v Európe „je v podstate daňou za inovácie“, uviedol Raffaele Baldassarre, spravodajca návrhu o režime prekladov patentov EÚ. Dosiaľ platný schvaľovací proces je v Európe až 60-krát drahší ako v Číne a 18-krát drahší ako v USA, pretože treba patenty registrovať v každej krajine zvlášť.

Nový patent bude v porovnaní so súčasnými systémami lacnejší a efektívnejší v oblasti ochrany vynálezov jednotlivcov a podnikov. Automaticky poskytne ochranu vynálezu na území 25 členských štátov únie (Španielsko a Taliansko sa na novom systéme zatiaľ nepodieľajú), vďaka čomu sa znížia náklady pre európske podniky a posilní sa ich konkurencieschop­nosť. Keď bude nový patentový systém plne funkčný, registrácia vynálezu by mohla podľa odhadov Európskej komisie stáť približne 4 725 eur. V súčasnosti predstavujú náklady na registráciu patentu na území EÚ v priemere 36-tisíc eur.

  • o 80 percent majú klesnúť náklady na registráciu patentu v novom európskom systéme
  • 4725 eur je odhadovaný poplatok na registráciu vynálezcu v rámci Európskej únie
  • 25 členských štátov okrem Španielska a Talianska sa podiela na novom patentovom systéme

Ktorýkoľvek vynálezca bude môcť prostredníctvom Európskej patentovej organizácie (nie je orgánom EÚ) požiadať o registráciu patentu, ktorý bude platný na území 25 členských štátov, ktoré sa na jednotnom patentovom systéme podieľajú. Žiadosti o registráciu patentu musia byť podané v angličtine, nemčine alebo vo francúzštine. Medzinárodná dohoda, ktorou sa zavádza jednotný patentový súd, vstúpi do platnosti 1. januára 2014.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Externé odkazy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku