K transferu technológií a oživeniu inovácií sa snažia prispieť aj univerzity

06.03.2013 15:00
veda v praxi
Autor:

Prenos výsledkov výskumu a vývoja z univerzít a výskumných inštitúcií do praxe sa vo svete uskutočňuje aj vytváraním tzv. "spin-off" a joint venture spoločností v spolupráci so súkromným sektorom.

Tradičným modelom spolupráce je, že vedci a vynálezcovia prinesú svoje know-how a výsledky základného výskumu. Investor poskytne financie na transfer týchto znalostí do praxe. V podobnom duchu sa na Slovensku snaží vybudovať technologický park aj Technická univerzita v Košiciach. V jej areáli má vyrásť Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (UVP Technicom). Celkové výdavky na projekt s využitím eurofondov predstavujú takmer 42 miliónov eur, predpokladaný termín ukončenia je jún 2015.

Podľa aktuálnych informácií z TU je projekt v súčasnosti v záverečnom štádiu posudzovania a podpis zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa očakáva v apríli 2013. „Strategickým cieľom projektu je vybudovať UVP Technicom ako medzinárodne uznávané centrum výskumu, inovácií a transferu technológií,“ uviedol pre agentúru TASR rektor univerzity Anton Čižmár. Budovanie a chod vedeckého parku má byť na báze kvalitného vedeckého manažmentu, komplex má fungovať ako sofistikovaný výskumný a technologický celok so špičkovým aplikovaným výskumom a vývojom vo vybraných oblastiach vedy.

Projekt umožní dostavať už rozostavanú budovu Technicom vedľa univerzitnej knižnice, ako aj vybudovať novú a skvalitniť existujúcu priestorovú a laboratórnu infraštruktúru. „Multifunkčný objekt Technicom je navrhnutý ako inteligentná budova, poskytujúca komfortné priestory pre začínajúce high-tech spoločnosti vytvorené prepojením tímov z univerzít a praxe,“ konštatoval rektor.

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave už od roku 2005 existuje Univerzitný technologický inkubátor, ktorý uľahčuje začiatky inovatívnym firmám. Poslaním UTI je podpora transferu technológií z univerzitného prostredia do podnikateľskej praxe v Bratislavskom a Trnavskom kraji prostredníctvom vytvárania nových inovatívnych spoločností, ktoré sa orientujú na technológie. Za čas svojej existencie už UTI podporil desiatky firiem, medzi inými napríklad Innovatrics s. r. o., ktorej sa v oblasti biometrie podarilo presadiť v globálnej konkurencii. STU zároveň v súčasnosti buduje svoje Know-how centrum. „V súčasnosti pripravujeme internú smernicu, ktorá upravuje ochranu a správu duševného vlastníctva na univerzite,“ priblížila Helena Ďurovčíková z Know-how centra STU.

Potrebu výskumu a podpory transferu technológií do praxe dokumentuje dlhoročná stagnácia podaných patentových prihlášok na Úrade v priemyselného vlastníctva (ÚPV) v Banskej Bystrici. V minulom roku bolo udelených 161 patentov 43 slovenským a 118 zahraničným subjektom. Subjekty so sídlom na Slovensku podali vlani na úrad 168 patentových prihlášok, takže ani budúci rok podľa všetkého neprinesie nárast počtu udelených patentov.

Firmy sa však podľa hovorcu ÚPV Júliusa Šípoša orientujú viac na úžitkové vzory, ktoré sú vlastne takým „malým patentom.“ Šípoš vysvetlil, že konanie o prihláške úžitkového vzoru je založené na registračnom princípe, je však formálne jednoduchšie, je pomerne rýchle a zároveň ide o najlacnejšiu ochranu technického riešenia. Vzhľadom na to, že inovačný cyklus sa takmer vo všetkých oblastiach techniky neustále skracuje, desaťročná doba platnosti úžitkového vzoru je pre niektoré technické riešenia postačujúca.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Externé odkazy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku