Českí vedci dosiahli úspech vo výskume nanokryštálov

Českí vedci z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR vyvinuli novú metódu, ktorá vie určiť polohu najľahších atómov v tých najmenších kryštáloch. Ako prví na svete dosiahli takú presnosť, že môžu v nanokryštáloch nájsť aj atómy vodíka.

16.01.2017 14:00
mikroskop, vedkyňa Foto:
Skúmanie atómov v kryštáloch je dôležité pre mnoho vedeckých odborov, ako je napríklad chémia či farmácia.
debata

Spoľahlivosť metódy opísali vo vedeckej práci, ktorá vyšla v piatok v prestížnom časopise Science. Povedal to fyzik Lukáš Palatinus. Svojím výskumom, ktorý trval sedem rokov, podľa neho pomohli rozvoju kryštalografie.

„Kryštalografia je zásadný odbor pre mnoho ďalších vedných odborov, ako je chémia alebo vývoj nových materiálov. My sme vyvinuli metódu, ktorá kryštalografiu posúva ďalej a ktorá umožňuje robiť to, čo doteraz nešlo,“ uviedol Palatinus. Prevažná časť výskumu, teda vývoj metódy a softvéru, sa uskutočnila v Prahe. Na druhej časti sa podieľali aj francúzski vedci z francúzskeho národného výskumného centra CNRS v Caen.

Nová metóda podľa autorov môže prispieť k širokému použitiu kryštalografie v prírodných vedách a k rozvoju celého radu vedných odborov, ako je napríklad materiálové inžinierstvo, organická i anorganická chémia, farmácia či molekulárna biológia. Analýza nanokryštálov je dôležitá aj v leteckom priemysle pri skúmaní nových materiálov.

Atómy vedci hľadajú tak, že v elektrónovom mikroskope nechajú v kryštáloch rozptyľovať elektróny. Rozptyl sa zmeria a výsledné dáta spracuje počítač. „Nie je to tak, že by sme atómy priamo videli. Ani tie najlepšie mikroskopy dnes nedokážu takéto detaily vidieť priamo,“ vysvetlil. „Náš zásadný prínos nebol až tak v tej experimentálnej časti, teda zbere dát, ale práve vo výpočtových postupoch, ktoré sme zlepšili natoľko, aby sme z toho dokázali dostať informáciu,“ dodal.

Hoci sa odbor štruktúrny kryštalografie v minulom storočí búrlivo rozvíjal, stále v ňom podľa vedcov zostali nedoriešené problémy. Jedným z nich je práve spoľahlivá štruktúrna analýza kryštálov s rozmermi okolo jedného mikrometra a menších. S nedostatkom poznatkov sa doteraz stretávajú odvetvia, ktoré napríklad vytvárajú nové materiály, vyvíjajú lieky, alebo aj geovedy, keď zaujímavé materiály netvoria dostatočne veľké kryštály.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kryštál #nanokryštál #atómy