Zatmenie Mesiaca? Čaká nás najdlhšie v tomto storočí

Po trojročnej prestávke budeme mať možnosť opäť vidieť úplné zatmenie Mesiaca, a to v piatok 27. júla. A nebude hocijaké, ale najdlhšie v tomto storočí.

24.07.2018 10:00
debata
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
mesiac, zatmenie, zatmenie mesiaca Ilustračné foto.

Fáza úplného zatmenia potrvá takmer 104 minút. Pred tromi rokmi trvalo „len“ 73 minút.

Mimoriadna dĺžka zatmenia je daná tým, že Mesiac bude prechádzať blízko stredu tieňa (tzv. umbry) Zeme. V prípade priaznivého počasia bude možné jeho celý priebeh pozorovať aj na Slovensku.

Mesiac sa objaví nad horizontom o 20:24 práve v čase začiatku čiastočného zatmenia. Ako ukazuje výška Mesiaca (pozri tabuľku), celé zatmenie sa bude odohrávať pomerne blízko horizontu. To je dobrá príležitosť pre fotografov a lovcov zaujímavých snímok. Zatmenie sa skončí v sobotu 28. júla približne 20 minút po polnoci. Ďalšie úplné zatmenie Mesiaca nastane ráno v pondelok 21. januára 2019 a jeho úplná fáza potrvá 102 minút.

Tieň Zeme dopadne na povrch Mesiaca

Zatmenie Mesiaca je astronomický úkaz, pri ktorom tieň Zeme dopadá na povrch Mesiaca. Nastáva v čase okolo splnu, keď sa Mesiac počas svojho orbitálneho pohybu dostane do blízkosti predĺženej spojnice Slnko – Zem a vstúpi do tieňa Zeme. Nie je to však tieň zemského povrchu, tzv. geometrický tieň, ale tieň ovplyvnený atmosférou Zeme.

Keby bola Zem bez atmosféry, bol by tieň Zeme ostro ohraničený, homogénny a nebolo by v ňom Mesiac vidieť. Pri žiadnom zatmení nie je však stmavnutie mesačného disku úplné; jeho stred je červenkastý a okraj šedý. Vlastnosti v každom mieste tieňa závisia od tých častí zemskej atmosféry, ktorými prešli príslušné slnečné lúče. Tie sa vplyvom zmeny indexu lomu s výškou nad Zemou lámu do jej geometrického tieňa, a to tým viac, čím bližšie k povrchu Zeme prechádzajú.

Celé zatmenie sa bude odohrávať pomerne blízko...
zatmenie1 Celé zatmenie sa bude odohrávať pomerne blízko horizontu. To je dobrá príležitosť pre fotografov a lovcov zaujímavých snímok.

Prstenec svetla prechádzajúci atmosférou sa natoľko rozšíri, že dokáže slabo osvetliť celý mesačný disk v zemskom tieni. Vo vnútornej časti tieňa je ďalšie zoslabenie spôsobené rozptylom svetla na molekulách vzduchu (vďačíme mu za modrú farbu dennej oblohy) a tiež rozptylom na prachu a oblačnosti. Tak sú najviac zoslabené fialové a modré lúče vzhľadom na červené a oranžové, ktoré potom v slnečnom svetle prevažujú. Priebeh hustoty (a teda aj index lomu) vysokej atmosféry a zaprášenie ovzdušia sú veľmi premenné, a preto sú jas a farba Mesiaca pri každom zatmení trochu iné.

Z pozorovaní zatmení v minulosti bol zistený súvis medzi veľkosťou tieňa Zeme, jasom a farbou mesačných zatmení na jednej strane a sopečnou a meteorickou aktivitou na strane druhej, ktoré podmieňujú množstvo prachu vo výške okolo 100 km a tým aj ohyb a rozptyl svetla. Pozorovaním mesačných zatmení tak možno zistiť stupeň celkového zaprášenia a znečistenia atmosféry Zeme na miestach, kde práve v čase zatmenia Slnko vychádza alebo zapadá.

Práve ranné a večerné zore vyfarbujú stred mesačného disku v čase zatmenia do charakteristického červenkastého odtieňa. Prenesme sa teraz na chvíľu zo Zeme na privrátenú stranu Mesiaca v čase, keď prechádza tieňom Zeme. Pohľad, ktorý by sa naskytol astronautovi, znázornil francúzsky umelec a astronóm Lucien Rudaux, žijúci v rokoch 1874 až 1947. Astronaut by v tom čase videl zatmenie Slnka, pričom okraj tmavého disku Zeme by lemoval červenkastý prstenec ranných a večerných zôr, ktorý by obklopovala perleťovobiela koróna Slnka. Astronautovi by okolitá mesačná krajina svojím červenkastým sfarbením pripomínala povrch Marsu.

Zážitok z pozorovania poskytne ďalekohľad

Menej nápadným javom je sploštenie tieňa Zeme. Skutočne pozorované sploštenie tieňa Zeme je omnoho väčšie ako Zeme samotnej. To je možné vysvetliť sploštením atmosféry, ktoré je spôsobené rotáciou Zeme a vyššou hustotou (a teda menšou hrúbkou) studenej polárnej atmosféry. Z presných astronomických pozorovaní zatmenia Mesiaca bolo namerané 2– až 4-krát väčšie sploštenie atmosféry, ako je sploštenie Zeme.

Zatmenie Mesiaca je síce astronomický úkaz, no vypovedajúci o atmosfére Zeme a je na pomedzí astronómie, geofyziky a meteorológie. Z pohľadu pozemského pozorovateľa tieň Zeme postupuje po Mesiaci od jeho východného okraja k západnému. To svedčí o tom, že Mesiac sa v skutočnosti pohybuje od západu na východ. My však vnímame jeho zdanlivý pohyb od východného obzoru k západnému. Tento dojem v nás vyvoláva rotácia Zeme. Kruhový tvar zemského tieňa na Mesiaci viedol už starých gréckych astronómov k záveru, že Zem je guľa. Zážitok z pozorovania zatmenia poskytne pohľad cez ďalekohľad, ktorý je vhodné upevniť na statív alebo iný improvizovaný stojan.

Situáciu na oblohe v čase maxima zatmenia o 22:22 znázorňujú pripojené hviezdne mapky.

zväčšiť Mesiac sa bude nachádzať v súhvezdí Kozorožec.... Foto: Zdroj: http://stellarium.org/
zatmenie3 Mesiac sa bude nachádzať v súhvezdí Kozorožec. Pod Mesiacom smerom k horizontu bude nápadný Mars. Vpravo od nich bude Saturn. Ešte ďalej vpravo bude možné vidieť hviezdu Antares. Je to hviezdny obor, najjasnejšia hviezda súhvezdia Škorpión.

Mesiac sa bude nachádzať v tom čase v súhvezdí Kozorožec. Pod Mesiacom smerom k horizontu bude nápadný svojou červenkastou farbou Mars. Vpravo od nich priamo nad južným bodom bude Saturn, ktorý bude v tom čase v súhvezdí Strelec. V smere tohto súhvezdia leží aj stred našej galaxie, ktorej disk vidíme v priemete na oblohu ako Mliečnu cestu – slabučko svetielkujúci pás viditeľný z miest bez svetelného znečistenia nočnej oblohy. Ešte ďalej vpravo západným smerom bude možné vidieť hviezdu Antares nápadnú svojím červenkastým blikotavým svetlom. Je to hviezdny obor, najjasnejšia hviezda súhvezdia Škorpión.

zväčšiť Táto hviezdna mapka ukazuje situáciu nad... Foto: Zdroj: http://stellarium.org/
zatmenie4 Táto hviezdna mapka ukazuje situáciu nad juhozápadným obzorom, kde ďalej vpravo od Antaresu bude nápadne jasne žiariť Jupiter, ktorý bude v tom čase v súhvezdí Váhy.

Ďalšia hviezdna mapka ukazuje situáciu nad juhozápadným obzorom, kde ďalej vpravo od Antaresu bude nápadne jasne žiariť Jupiter, ktorý bude v tom čase v súhvezdí Váhy.

Úplné zatmenie Mesiaca 27. júla hod. min. LSEČ Výška Mesiaca nad horizontom
Začiatok čiastočného zatmenia 20.24
Začiatok úplného zatmenia 21.30
Maximum 22.22 14º
Koniec úplného zatmenia 23.13 18º
Koniec čiastočného zatmenia 00.19, 28. júla 21º

Ďalšie informácie o zatmení sú na webstránke aktualít Astronomického ústavu SAV, v.v.i.

debata chyba
Viac na túto tému: #slnko #Zem #zatmenie mesiaca #pozorovanie