Aj Európa čelí trendu vymierania vtáčích druhov

V Európe sú najviac ohrozené vzácne druhy vtákov ako napríklad sova snežná, alka bielobradá či hrdlička poľná. Vyplýva to zo správy Stav vtáctva vo svete v roku 2018 (State of the World's Birds 2018), ktorú zverejnila environmentálna organizácia BirdLife International.

27.04.2018 16:00
20-vtaky-3x Foto:
Vďaka ochrane sa podarilo predísť vyhynutiu hýľa azorského, no ohrozených je stále viac druhov.
debata (1)

Táto organizácia, všeobecne uznávaná ako svetový líder v ochrane vtákov, predstavuje globálne partnerstvo mimovládnych ochranárskych organizácií, ktoré sa snažia zachovať stav vtáctva, jeho biotopy a celosvetovú biodiverzitu a spolupracujú s ľuďmi na udržateľnosti pri využívaní prírodných zdrojov.

BirdLife Europe, európska pobočka uvedenej organizácie so sídlom v Bruseli, konštatovala, že v správe za rok 2018 sú znepokojujúce zistenia o stave vtáctva na starom kontinente. Správa upozorňuje, že mnohé „bežné“ druhy vtákov sú vystavené riziku vyhynutia v dôsledku klimatických zmien, nezákonného zabíjania a neudržateľného poľnohospodárstva, čo je hlavnou a celosvetovou príčinou vymierania vtáčích druhov. V Európe sú najväčšej hrozbe zániku ako druhu vystavené sova snežná, alka bielobradá a hrdlička poľná.

Organizácia v tejto súvislosti pripomína, že monitorovanie stavu vtákov v celosvetovom meradle je významným faktorom pri meraní zdravia našich ekosystémov ako celku. Komplexná správa organizácie – po piatich rokoch po sebe – naznačila, že mnohé z 11-tisíc druhov vtákov na svete sa ocitli v ťažkej situácii. Najmenej 40 percent vtáčích druhov poznačil proces ubúdania a jeden z ôsmich druhov vtáctva je ohrozený zánikom.

Za väčšinu hrozieb pre vtáky je zodpovedný človek a jeho činnosť. Na prvom mieste je poľnohospodárska expanzia a intenzifikácia, čo má vplyv na 1¤091 celosvetovo ohrozených vtákov (74 percent). Nasleduje ťažba dreva (postihuje 734 druhov vtákov, 50 percent). Ďalším rizikom sú invazívne cudzie druhy (ohrozujú 578 druhov, 39 percent) a lov a odchyt vtákov (517 druhov, 35 percent). Podľa správy BirdLife International čoraz vážnejšiu hrozbu pre vtáky predstavujú klimatické zmeny. V súčasnosti negatívne ovplyvňujú 33 percent ohrozených druhov.

Pozitívnou črtou správy je, že vďaka ochranárskym aktivitám sa podarilo predísť vyhynutiu najmenej 25 druhov vtákov. V Európe je to napríklad hýľ azorský, ktorý by bez ochranných opatrení vyhynul už pred desaťročím. Environmentalisti upozorňujú, že zhoršovanie stavov svetového vtáctva poukazuje aj na „zdravotné problémy“ našej planéty. Vtáky poskytujú širokú škálu služieb pre ekosystém – od kontroly populácií hmyzích škodcov až po rozptyľovanie semien rastlín.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Európa #vtáky #vymieranie #vyhynutie