Zvieratá nedokážu držať tempo s klimatickými zmenami. Hrozí im vyhynutie

05.08.2019 16:00
vtáky, vtáci, sťahovanie, teplé krajiny, hus
Ilustračné foto. Autor:

Klimatické zmeny môžu v budúcnosti ohroziť živočíšne druhy, a niektoré dokonca aj vyhubiť.

Živočíchy na zmeny totiž nedokážu včas a adekvátne reagovať. Vyplýva to zo štúdie tímu 64 vedcov, ktorý vyhodnotil reakcie živočíchov na meniacu sa klímu pomocou analýzy viac ako desiatich tisíc odborných štúdií. Členom medzinárodnej skupiny vedcov je aj Peter Adamík z katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky spoločnej štúdie uverejnil jeden z najprestížnejších odborných časopisov Nature Communications.

„Výsledky štúdie sú alarmujúce. Živočíchy síce bežne reagujú na meniacu sa klímu tak, že napríklad hniezdia skôr, než tomu bolo pred niekoľkými rokmi, ale tieto reakcie nie sú dostatočné. Akoby nestačili držať tempo s meniacou sa klímou,“ upozornil Peter Adamík.

Pre veľké množstvo živočíchov je v priebehu roka typické striedanie životných udalostí, ako sú zimný spánok, prílet na hniezdiská, doba hniezdenia alebo vyvádzanie mláďat. Výskumníci získali podrobné informácie o časovaní týchto udalostí z doteraz publikovaných štúdií a priložili ich k prebiehajúcemu tempu klimatických zmien. Zamerali sa tiež na to, či sú zmeny v časovaní životných udalostí spojené so zmenou v prežívania alebo v počte mláďat.

„Jednoznačne vidíme, že v miernom pásme sú narastajúce teploty spojené s posunmi biologických udalostí, ako je napríklad časovanie hniezdenia, a to na začiatok roka. Všetko sa začína skôr,“ uviedla hlavná autorka štúdie Viktoriia Radchuková z Leibniz-Inštitútu v Berlíne.

Štúdia však poukazuje na to, že tieto zmeny u vtákov sú o niečo pomalšie, než by zodpovedalo sile meniaceho sa podnebia. Hrozí preto, že celý rad organizmov môže byť v dlhodobom meradle vystavený nepriazni osudu a v dôsledku toho môže dochádzať k poklesu početnosti živočíšnych druhov. Vedci podľa Petera Adamika dúfajú, že nimi nazhromaždený dátový súbor, ktorý je verejne dostupný, bude stimulovať výskum k podrobnejším štúdiám o vplyve globálnych klimatických zmien na živočíchy a pomôže nájsť cestu k možnej ochrane ohrozených druhov.

Zdroj: upol.cz

#Zvieratá #štúdia #vedci #výskum #klimatické zmeny #živočíchy #živočíšne druhy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku