Majiteľom vzácnej korytnačky hviezdicovej pribudnú nové povinnosti

27.11.2019 13:37
kory
Približne od polovice decembra do polovice marca musia všetci majitelia korytnačky hviezdicovej požiadať okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo ministerstvo životného prostredia o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Autor:

Majiteľom vzácnej korytnačky hviezdicovej pribudnú nové povinnosti, musia si vybaviť preukaz o jej pôvode a očipovať ju.

Nové pravidlá zavádza Európska Komisia na základe záverov prijatých na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES.

Približne od polovice decembra do polovice marca musia všetci majitelia korytnačky hviezdicovej požiadať okresný úrad podľa miesta držby o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo ministerstvo životného prostredia o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Majiteľ si môže vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať. Korytnačky musia majitelia zároveň očipovať alebo inak vhodne a nezameniteľne označiť.

Korytnačka hviezdicová je vzácny druh korytnačky. Meno dostala podľa svojich typických kresieb na pancieri. Tie sú u každej korytnačky tohto druhu jedinečné ako odtlačok ľudského prsta. Prirodzene sa vyskytuje najmä v oblasti Prednej Indie a na Srí Lanke v troch oddelených subpopuláciách. Každá subpopulácia má inú veľkosť a sfarbenie. Korytnačka ťažko znáša zmeny prostredia a prítomnosť iných druhov korytnačiek. Samička korytnačky hviezdicovej znáša jedno až desať vajec aj niekoľkokrát ročne. Pri ideálnych podmienkach sa korytnačky tohto druhu dožívajú až 80 rokov.

#živočích #preukaz #korytnačka #čipovanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku